Herinvulling van de Sint-Godelieveabdij

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Goedgekeurd

Toekomst is het nieuwe Brugse erfgoed. We zijn het in Brugge gewoon om met en over het verleden bezig te zijn. Het stadsbestuur wil samen met jou de toekomst aanpakken, in een open partnerschap. Vele verenigingen en personen hebben voorstellen en verzoeken in verband met de verdere ontwikkeling van onze stad. Het lokale draagvlak is er zeker, ook in het kader van de toekomst van Brugge. De Sint-Godelieveabdij is één van de negen ‘toekomstplekken’. Het Brugse stadsbestuur neemt deze historische site namelijk voor vijftig jaar in erfpacht. We denken na met de buurtbewoners en andere betrokkenen over de mogelijke invulling van de site waarbij duurzaamheid en transitie centraal zullen staan. 

Wil je dit pand verkennen en heb je er concrete ideeën over, dan kan je een kijkje komen nemen tijdens het Erfgoedweekend op zaterdagnamiddag 23 (14u - 17u) en zondag 24 april (10u - 18u). Een rondleiding in de abdij zal mogelijk zijn via reservatie, de tuinen zullen vrij toegankelijk zijn op zaterdagnamiddag en op zondag gedurende de volledige dag. Ook de buurt zal hartelijk uitgenodigd worden om kennis te maken dit onontdekt deeltje van West Brugge! Meer info volgt hierover binnenkort.

Het pas opgerichte Brugge Foundation zal instaan voor de fondsenwerving om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen en de tuinen onder te brengen. Brugge Foundation zal vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier herbestemmen met respect voor de omgeving, het karakter van de stad en het erfgoed zelf.  De stichting wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor inwoner en bezoeker. 

De Sint-Godelieveabdij is een historische site en beschermd monument met drie binnentuinen, gelegen tussen het station en ‘t Zand. De site heeft een oppervlakte van 11.000 m². De vijf laatste zusters Benedictinessen hebben begin 2014 hun abdij verlaten. Het onroerend goed werd in juni van dat jaar overgenomen door vzw Camino Brugge, een initiatief van diocesane congregaties van religieuzen dat in maart 2013 opgericht werd. Doordat de site al een tijd leegstaat, is Stad Brugge in overleg getreden met vzw Camino Brugge over een mogelijke herbestemming voor de abdij.

Het stadsbestuur ziet dit als een opportuniteit om een belangrijke historische site, met monumentaal karakter en prachtige tuin op termijn open te stellen voor het publiek. Na restauratie is het de bedoeling om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen onder te brengen. 

Hoe komen we tot deze negende toekomstplek?
Met de toekomst van Brugge vertrokken we vanuit de ‘oogst’ van de ideeënoproep die kaderde rond locaties / plekken. Deze oproep naar ruimte-ideeën kwam er vanuit de vaststelling dat burgerinitiatieven vaak belemmerd worden door een gebrek aan fysieke ruimte (denk aan de projectgroepen die opgericht werden via de toekomstateliers in 2015: ecohuis en creatief centrum) en dat we met de beperkte ruimte in Brugge, slimmer moeten omgaan. Door plekken te kennen die ruimte kunnen bieden aan groepen van mensen die dingen willen doen in de stad en daar een werking rond op te zetten, kunnen we ademruimte creëren voor nieuwe initiatieven in de stad. 
 

 

Reactie

Fonteyne Robin
Gisteren, in het kader van open monumenten dag, kregen we toegang tot de site, een paar ideeën: Het ensemble van klooster + kapel, boerderij moet behouden blijven. De oude boerderij zou grotendeels herbouwd kunnen worden tot 2 'hofjes' woningen. In het klooster zelf zie ik alleen ruimte voor woningen voor jonge gezinnen, ik zou liefst een tweede project rond een gemeenschappelijk woonproject voor meerdere gezinnen (cohousing) in Brugge promoten. Ik zie ook mogelijkheden om eventueel een bakker (oude bakkerij van’t klooster is nog aanwezig), een maatschappelijke (eet)keuken als leerwerkplaats (tuin, moestuin, boerderij,…) plaats te geven. (Deze buurt kan een aantal dergelijke extra diensten gebruiken). Een werkatelier voor jonge kunstenaars die boven hun werkplaats kunnen wonen zou ook een mogelijkheid zijn. De kapel en de aangrenzende ruimte blijven in hun originaliteit, deze kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld ‘het huis van de spiritualiteit’. Er zou daar ook ruimte zijn voor ideële exposities (door mensen van Oranje, ‘t Wit Huis, Ter Dreve…) maar ook anderen, op maatschappelijk en cultureel gebied, kunnen dan van de ruimte gebruik maken.

Pagina's

Jouw reactie