Herinvulling van de Sint-Godelieveabdij

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Goedgekeurd

Toekomst is het nieuwe Brugse erfgoed. We zijn het in Brugge gewoon om met en over het verleden bezig te zijn. Het stadsbestuur wil samen met jou de toekomst aanpakken, in een open partnerschap. Vele verenigingen en personen hebben voorstellen en verzoeken in verband met de verdere ontwikkeling van onze stad. Het lokale draagvlak is er zeker, ook in het kader van de toekomst van Brugge. De Sint-Godelieveabdij is één van de negen ‘toekomstplekken’. Het Brugse stadsbestuur neemt deze historische site namelijk voor vijftig jaar in erfpacht. We denken na met de buurtbewoners en andere betrokkenen over de mogelijke invulling van de site waarbij duurzaamheid en transitie centraal zullen staan. 

Wil je dit pand verkennen en heb je er concrete ideeën over, dan kan je een kijkje komen nemen tijdens het Erfgoedweekend op zaterdagnamiddag 23 (14u - 17u) en zondag 24 april (10u - 18u). Een rondleiding in de abdij zal mogelijk zijn via reservatie, de tuinen zullen vrij toegankelijk zijn op zaterdagnamiddag en op zondag gedurende de volledige dag. Ook de buurt zal hartelijk uitgenodigd worden om kennis te maken dit onontdekt deeltje van West Brugge! Meer info volgt hierover binnenkort.

Het pas opgerichte Brugge Foundation zal instaan voor de fondsenwerving om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen en de tuinen onder te brengen. Brugge Foundation zal vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte op een moderne manier herbestemmen met respect voor de omgeving, het karakter van de stad en het erfgoed zelf.  De stichting wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor inwoner en bezoeker. 

De Sint-Godelieveabdij is een historische site en beschermd monument met drie binnentuinen, gelegen tussen het station en ‘t Zand. De site heeft een oppervlakte van 11.000 m². De vijf laatste zusters Benedictinessen hebben begin 2014 hun abdij verlaten. Het onroerend goed werd in juni van dat jaar overgenomen door vzw Camino Brugge, een initiatief van diocesane congregaties van religieuzen dat in maart 2013 opgericht werd. Doordat de site al een tijd leegstaat, is Stad Brugge in overleg getreden met vzw Camino Brugge over een mogelijke herbestemming voor de abdij.

Het stadsbestuur ziet dit als een opportuniteit om een belangrijke historische site, met monumentaal karakter en prachtige tuin op termijn open te stellen voor het publiek. Na restauratie is het de bedoeling om nieuwe toekomstgerichte functies in de gebouwen onder te brengen. 

Hoe komen we tot deze negende toekomstplek?
Met de toekomst van Brugge vertrokken we vanuit de ‘oogst’ van de ideeënoproep die kaderde rond locaties / plekken. Deze oproep naar ruimte-ideeën kwam er vanuit de vaststelling dat burgerinitiatieven vaak belemmerd worden door een gebrek aan fysieke ruimte (denk aan de projectgroepen die opgericht werden via de toekomstateliers in 2015: ecohuis en creatief centrum) en dat we met de beperkte ruimte in Brugge, slimmer moeten omgaan. Door plekken te kennen die ruimte kunnen bieden aan groepen van mensen die dingen willen doen in de stad en daar een werking rond op te zetten, kunnen we ademruimte creëren voor nieuwe initiatieven in de stad. 
 

 

Reactie

Ann C.
dit is een schitterende plek om allerlei hedendaagse vormen van "bezinning" in onder te brengen, een "krachtcentrum" waar de hedendaags gestresseerde mens terechtkan om zijn batterijen op een 'stille' manier weer op te laden zoals : yoga,allerlei vormen van meditiatie, mindfulness, tai chi .....'.ook de tuinen sluiten bij dergelijk concept perfect aan. Wanneer kan er gereserveerd worden ter bezichtiging op 23-24 april?
Lieve dolle
De tuin zou in dit kader ook echt een stilte tuin kunnen zijn waar mensen zich kunnen opladen! Een natuurlijke tuin. er werd ook een voorstel gedaan voor een labyrint. Dit past hier missch ook wel. Kan dit gebouw ook onderdak bieden voor mensen die zich even willen terugtrekken? Een plaats waar je tot jezelf kan komen, zonder dat je hoge sommen moet betalen...tijdelijk e kamer huren of bv 1 keer per week waar je in stilte een rustige act kan doen...en genieten van het groen...
Lieve dolle
Deze plek nodigt ook uit voor stilte tuin. Een natuurlijke tuin waar mensen zich kunnen opladen. Er werd vroeger een voorstel gedaan voor meer labyrinten in brugge. Mssch is dit ook wel een goeie plaats! Die serene sfeer nodigt uit tot rust. Kunnen er kamers verhuurd worden aan een redelijke prijs om zich tijdelijk terug te trekken, om tot jezelf te kunnen komen. Missch kan men er de mogelijkheid bieden om bv wekelijks e kamer te huren, waar men terecht kan om in alle rust een stille activiteit uit te oefenen. Bv schrijven, tekenen, euritmie... Meestal zijn de prijzen zo hoog dat even bijtanken niet vanzelfsprekend is voor de gemiddelde burger. Het lijkt mij alvast interessant om deze stille plaatsen te behouden als plaatsen die een frisse adem bieden in de dagekijse drukte. Het geeft een meerwaarde en is ook een stukje charme in deze historische stad.
de toekomst van...
Dag Ann, Kloosterbezoek enkel op reservatie mogelijk op zaterdagnamiddag 23 april tussen 14.00 en 17.00 uur en zondag 24 april tussen 10.00 en 18.00 uur - inschrijven kan een week op voorhand via de website van de Brugse Erfgoedcel Vrij bezoek van de tuinen (ingang: Boeveriestraat 47): zaterdagnamiddag 23 april tussen 14.00 en 17.00 uur en zondag 24 april tussen 10.00 en 18.00 uur Tafelsessie met info over de oproep naar projectvoorstellen: zondag 24 april van 10.30 tot 12.00 uur – info en inschrijven via toekomst@brugge.be.
De Keyser Myriam
Zou deze abdij niet kunnen omgevormd worden tot een centrum voor vrijetijdsbesteding? Mensen van diverse leeftijden kunnen elkaar in zaaltjes op de benedenverdieping op een spontane manier ontmoeten tussen 10 uur en 20 uur rond een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Ik denk daar bij aan een breiatelier, een muziekruimte, een leesruimte, een teken- en schildersatelier, een danszaal, een expositieruimte voor personen die een eigen verzameling aan een breder publiek willen tonen enz. Een cafetaria zou de mogelijkheid bieden om sociale contacten te maken. In de tuin kunnen op zonnige dagen ligzetels of hangmatten geplaatst worden om louter te ontspannen. De kamers op de verdiepingen zouden inderdaad kunnen verhuurd worden aan mensen die in dit unieke kader even tot rust willen komen.
Hilde Warreyn
Wat zou het fantastisch zijn mochten de tuinen gerestaureerd worden in de sfeer van weleer. Elk stuk tuin heeft in een klooster een bepaalde functie. Het ommuurde pandhof met een waterelement voor bezinning en meditatie. De nutstuin voor groenten en fruit opgedeeld volgens het klassieke kruispatroon met haagjes. Een pluktuin met bloemen die gebruikt werden voor het bebloemen van kapel en heiligenbeelden. Een boomgaard en misschien zelfs enkele boerderijdieren (ganzen, geiten, kippen). De tuin kan onderhouden worden door vrijwilligers via het samentuinen, er kunnen workshops georganiseerd worden over ecologisch tuinieren, fruitbomen snoeien, kruiden gebruiken, bloemschikken ...
Bram Pauwels
Absoluut, aangezien het een slotklooster was, was de tuin voorzien op levensonderhoud voor de zusters (met koeien en al). Het ene stuk kan een eetbaar park worden (er staan al fruitbomen) en het andere stuk (richting 't Zand) een nutstuin zoals jij hier beschrijft, Hilde. De groenten en het fruit kunnen gebruikt worden in de bestaande keuken om er maaltijden te maken voor mensen die er vergaderen. Je kunt de juist georiënteerde muren trouwens perfect gebruiken om er perziken tegen te kweken! En dieren, graag, ik dacht dat men nog een plekje zocht voor een spilvarken. Dat kan perfect in de te restaureren boerderij. Ik wil alvast komen mee tuinieren!
Anne Ryckaert
De site zou een zo goed mogelijk "vervolg" moeten zijn op wat het was, enkel met een wat andere invulling. De kloostertuin zou er moeten uitzien zoals vroeger met een moestuin, een boomgaard, een weide met kippen, konijnen ... Daarvoor zou de boerderij hersteld moeten worden, buitenzicht zoals vroeger en binnenin een moderne inrichting. Iemand zou die dan bewonen en voor het onderhoud van de volledige tuin instaan. Misschien met een vaste wekelijkse verkoop 'van boer naar klant' (niet op marktdagen). De kapel en de verschillende ruimtes zouden kunnen gebruikt worden voor (klassieke) concerten, tentoonstellingen, voordrachten, symposia enz. De cellen van de zusters zouden gebruikt worden als overnachtingsmogelijkheid voor deelnemers aan lessenreeksen, symposia ... mits alle noodzakelijke aanpassingen aan de hedendaagse noden. Een conciërge zou instaan voor het goede verloop van al die activiteiten. Al wie gebruikt maakt van die mogelijkheden zal natuurlijk een financiële bijdrage leveren. Een cafetaria voor de deelnemers zou ook nuttig zijn en wat (bescheiden) betekenen. Dat alles houdt in dat er permanent 2 personen vast in dienst komen plus nog anderen voor het poetsen en herstellingen... Kosten en, weliswaar moeilijk te berekenen en te voorziene, inkomsten zouden eerst berekend moeten worden natuurlijk.
Herbas
Beste , ik start al in Brugge stad met de Godhuistuinen een nieuwe invulling van Kruiden te steken , in de abdij zijn tuin kan een mooie stuk kruiden - groententuin komen voor de bruggeling met een soort eco pass kan je dan shoppen uit deze verse eco tuin midden in het stad . info@herbas.be Groeten Herbas
Tom Everaerdt
Beste, Ik denk dat dit een 'once in a lifetime' mogelijkheid is om aan de ingang van de stad Brugge iets te creëren waarbij de toeristen en de Bruggelingen zich kunnen terugtrekken in de rust van de tuin, er een onthaalfunctie voor toeristen kan gemaakt worden gecombineerd met al of niet tijdelijke tentoonstellingen van Brugge-gerelateerde kunst. Ik zie daarbij als inspiratieplek : de Sint-Pietersabdij in Gent. Groeten Tom

Pagina's

Jouw reactie