Guido Callens, Annick Alders en buurtcomité Sint-Jacobsbuurt
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen, Treffen - Parken en pleinen, De Stadsrepubliek
In uitwerking

Het buurtcomité stelt voor om volgende wijzigingen aan te brengen aan het Sint-Jakobsplein:

- voetgangersdoorstroom naar het centrum via aanleg verbeteren en aangenamer, veiliger maken
- zitbanken voorzien voor de passanten om van het plein te genieten
- het wandelstraatje beter ontsluiten voor voetgangers en fietsers
- doorgaand verkeer (en hun snelheid) herbekijken
- de woonerffunctie doortrekken naar de volledige straat
- groenvoorzieningen uitbreiden met plantsoen
- parkeren beperken tot buurtparkeren en het aantal parkeerplaatsen halveren
 

voorstel_heraanleg_sint_jacobs.pdf

Samen met het plaatselijke buurtcomité; de Sint-Jakobsbuurt.

Het buurtcomité is bereid om zelf de eerste schetsontwerpen aan te leveren zodat er een inspraakgebeuren is vanuit de buurtwerking.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
De heraanleg van dit plein werd mee opgenomen in het dossier voor Vlaamse projectsubsidie rond 'De Stadsrepubliek'. In december 2017 werd bekend gemaakt dat de Stad hiervoor twee miljoen euro ontvangt voor dit project. Momenteel wordt bekeken op welke plekken op korte termijn ingezet zullen worden. Alle info op: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/de-stadsrepubliek-haalt-vlaamse-projectsubsidie-binnen

Jouw reactie