Guido Callens, Annick Alders en buurtcomité Sint-Jacobsbuurt
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen, Treffen - Parken en pleinen, De Stadsrepubliek
In uitwerking

Het buurtcomité stelt voor om volgende wijzigingen aan te brengen aan het Sint-Jakobsplein:

- voetgangersdoorstroom naar het centrum via aanleg verbeteren en aangenamer, veiliger maken
- zitbanken voorzien voor de passanten om van het plein te genieten
- het wandelstraatje beter ontsluiten voor voetgangers en fietsers
- doorgaand verkeer (en hun snelheid) herbekijken
- de woonerffunctie doortrekken naar de volledige straat
- groenvoorzieningen uitbreiden met plantsoen
- parkeren beperken tot buurtparkeren en het aantal parkeerplaatsen halveren
 

voorstel_heraanleg_sint_jacobs.pdf

Samen met het plaatselijke buurtcomité; de Sint-Jakobsbuurt.

Het buurtcomité is bereid om zelf de eerste schetsontwerpen aan te leveren zodat er een inspraakgebeuren is vanuit de buurtwerking.

Reactie

de toekomst van...
De heraanleg van dit plein werd mee opgenomen in het dossier voor Vlaamse projectsubsidie rond 'De Stadsrepubliek'. In december 2017 werd bekend gemaakt dat de Stad hiervoor twee miljoen euro ontvangt voor dit project. Momenteel wordt bekeken op welke plekken op korte termijn ingezet zullen worden. Alle info op: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/de-stadsrepubliek-haalt-vlaamse-projectsubsidie-binnen
Steefan Pluym
Beste ik werk in de republiek en ben genoodzaakt bijna elke dag met de auto te komen. Dit met een onderbroken shift wat betekent dat ik twee maal per dag een parkeerplaats moet zoeken. De schrik slaat mij om het hart als ik moet lezen dat er nog maar eens parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Men spreekt van uitbreiding en bloei van de sintjakobsbuurt. Wat resulteert in meer bezoekers wat daarbij weer minder plaats betekent voor de mensen die er effectief werken en zorgen dat deze buurt weer kan openbloeien.. U begrijpt wel wat ik bedoel..

Jouw reactie