Herbruikbare verpakkingen

Jorina Deman
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - recyclage
Nieuw idee
Het verminderen van verpakkingen en het gebruik van herbruikbare verpakkingen stimuleren

Wanneer we boodschappen doen, nemen we veel afval mee naar huis: plastieken verpakkingen in plastieken verpakkingen, brikken, glazen bokalen, elke dag een nieuwe papieren zak om brood te kopen, charcuterie in wegwerpverpakking, ... Dit afval belandt ofwel in de vuilniszak, of de PMD-zak, de glascontainer, ee papierbak en is verloren. Het wordt geproduceerd om te worden vernietigd. Winkels (en consumenten) zouden meer moeite moeten doen om verpakkingen te verminderen en om herbruikbare verpakkingen te gebruiken (desnoods met statiegeld). Hiernaast glazen flessen en bokalen terug naar de producent te voeren waar dit kan worden hergebruikt, ...
 

De plaatselijke bevolking (bewust kopen), bakkers, beenhouwers, winkels en producenten van voeding
 

Reactie

Roland Hostyn
Er bestaan blijkbaar ook al maïs zakken maar meer weet ik daar niet over. Mogelijks afvalrecyclage?

Jouw reactie