Herbestemming religieus erfgoed

André Verplancke
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking
Een visie voorzien voor de herbestemming open ruimtes en religieus erfgoed

Een visie voorzien om de verscheidene kloostertuinen en / of domeinen een bestemming te geven die de gemeenschap kan dienen. Enkele voorbeelden: het Engels Klooster, de Schuttersstraat en het aanpalende klooster der Karmelieten, de Godelieveabdij (Boeveriestraat), het domein van Zevenkerken (in samenwerking met Zedelgem), het Grootseminarie, ... Deze groene longen van de (binnen) stad mogen niet in handen vallen van immobiliënmaatschappijen, want ze zijn er gekomen voor de gemeenschap en moeten voor de gemeenschap blijven bestaan.
 

Reactie

de toekomst van...
De stad Brugge werkt aan een plan om de toekomstige functies van waardevolle, grote gebouwen in het centrum vast te leggen. De administratie werkt aan een lijst van grote, waardevolle gebouwen die vroeg of laat leeg zullen komen te staan. In een tweede fase zal een studie moeten uitmaken welke functies, zoals handel, horeca, kantoor of wonen, wenselijk zijn. In een derde fase zullen die mogelijkheden ook per gebouw in een stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Met het plan wil de stad vooral duidelijkheid creëren voor huidige en toekomstige eigenaars.

Jouw reactie