Heraanleg Beursplein

Peter Maas
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken
Goedgekeurd
Heraanleg van het Beursplein met een overdekt gedeelte

De totale oppervlakte van het Beursplein kan verdeeld worden in twee helften. Op de ene helft kan een nieuw en hogere Beurshal gebouwd worden met parkeermogelijkheid op het dak. De bestaande zaterdagmarkt , de rommelmarkt of andere activiteiten kunnen hierdoor - naargelang de weersomstandigheden - overdekt doorgaan. De nieuwe Beurshal met parking kan een meerwaarde betekenen voor langparkeerders die de Smedenstraat of de bewoners van West-Brugge bezoeken.

Reactie

Mien Hermans
Het leegstaand politiegebouw ter beschikking stellen aan kunstenaars die niet over een geschikt atelier beschikken : er is een grote noodzaak in Brugge en omstreken. Nu zijn we tijdelijk in het gebouw van het kadaster maar hoe lang nog? Zou een meerwaarde zijn voor Brugge's beursplein.
Nico Plancqueel
Ik denk dat er al genoeg parking is naast en onder het stationsplein. In de stad is er meer behoefte aan open ruimte. Het beursplein moet volgens mij eerder een bestemming krijgen die nuttig is voor buurtbewoners dan een beursgebouw waar mensen van buiten Brugge sowieso met de auto naartoe moeten. Voor mij wordt een nieuw beursgebouw best in de buurt van de Expresweg voorzien.
de toekomst van...
De Stad Brugge besliste in zitting van maandag 9 november 2015 om nieuwe multifunctionele congres-, expo- en evenementeninfrastructuur te voorzien op de site waar nu ook de Beurshal staat. De realisatie van een congres-, beurs- en evenementenhal is één van de speerpunten van het beleidsprogramma 2013-2018 en wordt unaniem gedragen door het College van Burgemeester en Schepenen. Streefdatum voor de start van de werkzaamheden is 2017 en de duur is twee jaar.
de toekomst van...
De voorkeursbieder voor de nieuwe Beurshal is bekend. Alle info op: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/nieuwe-stap-bij-project-beurshal-beursgenootschap-souto-de-moura-meta-%E2%80%93-cfe%E2%80%99-als

Jouw reactie