Helpdesk voor administratieve problemen

Jozef en Erna De Coster - Willems
Nieuwe democratie
Goedgekeurd
Een helpdesk oprichten voor burgers met administratieve problemen

Net als in andere steden en dorpen hebben ook in Brugge talrijke burgers (niet enkel ouderen en laaggeschoolden) er moeite mee allerhande formulieren te begrijpen en adequaat in te vullen. Een helpdesk waar competente stadsmedewerkers de burgers bijstaan zou welkom zijn. Het personeel van deze helpdesk kan bovendien nuttige conclusies trekken uit de aard en de frequentie van de administratieve problemen waarmee de Bruggelingen kampen. Zij zouden met goede argumenten bij slecht communicerende diensten en overheden kunnen aandringen op administratieve vereenvoudiging en toegankelijke communicatie.

Reactie

de toekomst van...
Op zaterdag 15 oktober 2016 opende de Stad Brugge het Huis van de Bruggeling op de Frank Van Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein. In dit open huis worden alle dienstverlening en balies onder één dak gebundeld. Om je op de best mogelijke manier te helpen, zijn er verschillende soorten balies voorzien: een onthaalbalie, een snelloket, themabalies en spreekkamers (afgesloten gespreksruimtes en praathoeken). Van zodra je het Huis van de Bruggeling binnenkomt, kom je terecht bij de onthaalbalie. De medewerkers van de onthaalbalie maken je wegwijs, helpen je met algemene en eenvoudige informatievragen, maken voor jou een afspraak en/of verwijzen je graag door naar één van de themabalies of spreekruimtes via een ticketsysteem. Alle info op: https://www.brugge.be/brochure-huis-van-de-bruggeling
de toekomst van...
Begin december 2017 ging het project ‘Toeleiders in diversiteit’ van start in Brugge. Het project is een samenwerking tussen Stad Brugge en het Agentschap Integratie en Inburgering. Habiba Kerouach en Cynthia Owembabazi zijn de twee ‘toeleiders in diversiteit’. Sinds december zijn ze voor allerhande vragen, hulp en wegwijs beschikbaar in Het Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerplein 2. Toeleiders zijn brugfiguren. Ze vormen een brug tussen Bruggelingen van buitenlandse herkomst die nieuw zijn in de stad en diensten en organisaties in Brugge. Voor nieuwkomers is het soms moeilijk om de weg te vinden en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen. Toeleiders staan in direct contact met mensen, en maken hen wegwijs: ze tonen de weg, zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven. Ze informeren en motiveren en leiden toe naar hulp- en dienstverlening, loketten in het Huis van de Bruggeling, (vrijetijds)organisaties en andere partners en brugfiguren in de stad.

Jouw reactie