Guggenheim

Paul Saelens
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Besproken

Bouw een Guggenheim museum op de plaats van het VTI aan de Boeveriestraat.

© Afbeelding - www.guggenheim.org

Stad Brugge, Vlaamse gemeenschap en Europa

Reactie

de toekomst van...
Het ruimtelijk programma voor deze site werd in 2015 uitgewerkt in het deelplan voor het kwartier West-Brugge. Daarbij werd geopteerd voor functies die aansluiten bij het woonweefsel van West-Brugge, eerder dan te richten op het park en de stationsomgeving. Deze locatie heeft zeker een scharnierfunctie, maar er werd vanuit het beleid geopteerd voor wonen. Momenteel worden deze plannen concreet uitgewerkt, waarbij verder gewerkt wordt met de woonfunctie als scenario.
de toekomst van...
Het stadsbestuur zal werk maken van de bouw ven een nieuwe tentoonstellingshal voor tijdelijke tentoonstellingen. Die tentoonstellingshal wordt het sluitstuk van het Brugse museumkwartier.

Jouw reactie