Groenzone omgeving Barrièrestraat

Buurt aan de beurt, Buurt aan de beurt - Sint-Michiels, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte, Nieuwe bronnen - Groen in de stad, Zorgen - Jeugd en kinderen
Nieuw idee

De Dorotheastraat beschikt over een grote openbare groenzone zonder enige vorm van speel- of sportrecreatie.  Er is namelijk een grote aanwezigheid van kinderen die woonachtig zijn in de Dorotheastraat en aangrenzende Barrièrestraat.  Is het mogelijk na te gaan wat de mogelijkheden zijn? 

Jouw reactie