Groene ruimte Brugge

Marnix Van Vaerenbergh
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte
In uitwerking
De groene Brugse as verder uitrollen

Naar Brussels voorbeeld aandacht hebben voor het herinrichten van de groene ruimte in Brugge. Dit project ofwel 'groene as' kan uitgerold worden van de Dampoort tot aan de Bloedput en kan heel wat Bruggelingen inspireren die met toekomstprojecten, zoals het Brus Ei, het ecohuis, de fietsersbrug en het creatief centrum bezig zijn. 

Voorstel:

Fietsersbrug ter hoogte van de Coupure over het kanaal met fietspad boven de bedding (vb. in de oever verankerde paden; aansluitend op de fietsersbrug(gen) tussen Dampoort en Steenbrugge

Een ecologische stadsboerderij met aandacht voor bijen in het Koning Albertpark en tussen het station en de Katelijnepoort

Een nieuwe bib en Cultuurcentrum op 't Zand of aan het Beursplein + de herinrichting met water (< Capucijnenrijtje) en groene accenten

Herinrichten Ringlaan: doorgaand verkeer ondergronds; beperkt verkeer voor plaatselijk vervoer

 

Schets van de groene ruimte in Brugge én het voorbeeld van Brussel; Anspach:

schets_groene_ruimte_in_brugge.pdf

Jouw reactie