Groen fietsen

Johan Vermeersch
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
In uitwerking
Meer groen en meer plaats voor fietsers voorzien

Meer groen en meer plaats voor fietsers voorzien

Reactie

de toekomst van...
De stad zet hier op in, onder meer ook door de uitbreiding van het concept 'fietsstraten'
de toekomst van...
Het thema fietsen komt ook vaak voor in het beleidsprogramma 2019-2024. In het eerste jaar van de legislatuur evalueert de stad met de comfortmeter alle fietsroutes. Op basis van deze bevindingen voert het stadsbestuur een actieplan uit om het fietscomfort stapsgewijs te verbeteren. Fietsers verdienen vrijgemaakte, aaneensluitende, brede en vlakke fietspaden. Op de kasseistraten – zeker in de binnenstad – wil de stad comfortabele fietsstroken aanleggen zoals die al bestaan in de Brugs Kerkhofstraat in Assebroek en in de Polderstraat in Sint-Kruis. Er wordt onderzocht hoe de zone tussen Steenbruggebrug en het Minnewater kwalitatiever en meer belevingsgericht kan heringericht worden. Meer groen en een scheiding tussen het gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers. In het algemeen wordt er meer ingezet op groen in de stad. Meer bloemen in alle vormen op diverse plaatsen in de stad. Ook kleine groene plekken, meer water opstellen, tuinen open stellen, ... staan op het programma.

Jouw reactie