Gezond bewegen in de stad

Erik Gheldof
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer
In uitwerking
Gezonder fietsen, wandelen en bewegen in de stad

Een autovrije stad waar wandelaars, fietsers en een milieuvriendelijk openbaar vervoer zich kunnen verplaatsen in een gezonde omgeving. Enkele te nemen stappen:

1) diensten die leven van de drukte en het toerisme in de stad (taxi’s, city-bus, bootjes) moeten zo milieuvriendelijk mogelijk worden, het stadsbestuur en de administratie kunnen hiertoe een aanzet geven;
2) zones 30 installeren zonder obstructies voor wagens haalt weinig uit, wel een uitbreiding van realisaties zoals in de Moerstraat;
3) fietstaxi’s naar Rijsels voorbeeld;
4) privéparkings laten verdwijnen uit de binnenstad en er parkeerplaatsen voor bewoners van maken. Bezoekers gaan te voet of met gratis ticket voor het openbaar vervoer het centrum in
 

Reactie

Francis Poelvoorde
als toerist ben ik ook al in andere mooie steden geweest en daar was 9/10 de binnenstad verkeersvrij - als bruggeling, nu reeds 46jaar wacht ik op de dag dat de binnenstad verkeersvrij wordt gemaakt - in de voormiddag is het absoluut niet leuk om in de binnenstad rond te lopen, teveel bestelwagens én vrachtwagens staan op het voetpad geparkeerd, in de namiddag in 't weekend ben je verplicht om op straat te wandelen, met alle gevolgen vandien - bv. in de katelijnestraat is het een chaos van jewelste, ik sta verbaasd dat er zo weinig ongevallen gebeuren - Brugge is al een prachtige stad om te vertoeven, het zou een meerwaarde zijn om de binnenstad verkeersvrij te maken, ik sta dagelijks in contact met de toerist én die is ook vragende partij!!!
de toekomst van...
De Stad werkt aan deze principes door via het mobiliteitsplan de nadruk te leggen op het STOP-principe
de toekomst van...
Het stadsbestuur zet in op een autoluwe binnenstad. In het beleidsprogramma 2019-2024 staat vermeld dat er op piekmomenten en in piekperiodes de drukste winkelstraten en pleinen zullen worden ingericht als voetgangerszone met aandacht voor heldere communicatie en signalisatie. Er wordt ook extra ingezet op randparkings waarbij er verschillende milieuvriendelijke shuttlebussen of openbaar vervoer de mensen van en naar de binnenstad brengt. Daarnaast wordt er ook ingezet op meer ondergrondse parkeerplaatsen. De stad kijkt ook naar ondergrondse parkeermogelijkheden voor bewoners. In het mobiliteitsplan legt de stad ook nog steeds de nadruk op het STOP-principe. Eerst de stappers, dan de trappers, nadien het openbaar vervoer en dan komt de persoonswagen.

Jouw reactie