Gezond Brugs zorgklimaat

Marcia Desnyder
Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen, Zorgen - Eenzaamheid
In uitwerking

Verbinding maken tussen de stad Brugge en haar projecten met verschillende zorgvoorzieningen, mensen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, kwetsbare groepen ter bevordering van integratie en een gezond Brugs zorgklimaat.

Reactie

de toekomst van...
De Stad zet hier dagelijks op in. Onder meer via de recent opgerichte zorgvereniging 'Mintus' die de dienstverlening en taken in het kader van de (senioren)zorg bundelt. Ook werd recent gestart met de opmaak van een anti-eenzaamheidsplan.
de toekomst van...
De stad zet hier ook tijdens deze legislatuur op in. Stad Brugge vormt de dienstencentra en wijkcentra om tot buurtcentra, die openstaan voor iedereen van de buurt. Ze faciliteren het buurt- en verenigingsleven. Het stadsbestuur stimuleert het aanbrengen van dementievriendelijke prikkels in de buurt van woonzorgcentra en dienstencentra. Ook het actieplan 'Vierkant tegen Eenzaamheid' blijft een belangrijk project. De strijd tegen armoede wordt een prioriteit, armoede bij gezinnen met kinderen wordt een topprioriteit. De bestaande 'armoedetoets' bij dossiers van Stad Brugge en het OCMW wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Met de zorgvereniging Mintus zet de stad in op publieke en betaalbare zorg, met behoud van sociale correcties.Wie (financiële) hulp of ondersteunende zorg nodig heeft, komt vlot en gemakkelijk te weten welke ondersteuningsmaatregelen, premies en tegemoetkomingen er bestaan. Stad Brugge zet in op ondersteuning en integratie van nieuwkomers, al dan niet met een migratieachtergrond.

Jouw reactie