Genencor als hedendaags museum

Genencor Musuem
Kevin Vanderbeke
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Nieuw idee
Site Genencor International als museum voor hedendaagse kunst

Genencor International mag niet uit Brugge vertrekken. De stad moet met Genencor samenzitten om te kijken wat een geschikte locatie is voor het bedrijf; waar het vlot bereikbaar is en waar het aan uitbreiding kan denken. Het gebouw dat aan de rand van het centrum gelegen is, verdient op termijn een herwaardering. Een mogelijke herbestemming kan een museum zijn. Dit pand kan samen met de installaties gerenoveerd worden, aangevuld met (futuristische) nieuwbouwelementen. Inspiratie kan zijn: een combinatie van het Musée du Quai Branly en het Centre Georges Pompidou. Op het dak zou een museumcafé gerealiseerd kunnen worden dat uitkijkt op de historische stad en de oude binnenhaven en Zeebrugge.
 

Stad Brugge, Genencor, Vlaamse bouwmeester, provincie West-Vlaanderen, Vlaanderen

Reactie

Maarten Delmotte
Dit is een soort heropvissen van het oude plan om van de (inmiddels verdwenen) gebouwen van de Gistfabriek langs de Langerei een Provinciaal Museum van Moderne Kunst te maken, wat uiteindelijk in Oostende belandde. Ik zie dergelijke reconversies, al dan niet in combinatie met hedendaagse architectuur, alvast helemaal zitten voor Brugge!
David Alliet
Een museum voor hedendaagse en moderne kunst, met een bijhorende boekenwinkel en café zou een enorme verrijking zijn voor Brugge. Het zou mee helpen om de stad een meer moderne/hedendaagse uitstraling te geven bij zowel toeristen als inwoners (in plaats van enkel maar "middeleeuws"). Omdat de site nogal groot is, kunnen er ook meteen ook wat andere ruimtes voorzien worden: tentoonstellingsmogelijkheden voor kunstenaars in en rond Brugge, ruimte voor workshops en ateliers (zoals bijvoorbeeld een hack of maker space), etc...
Stieperaere
Doen !!
Veerle Mans
Sterk idee! Het zal zeker de uitstraling van hedendaags Brugge ten goede komen én op langere termijn kan Brugge terug een trekpleister voor kunstenaars worden. Dat komt ongetwijfeld ook de dynamiek in de stad ten goede.
Filip Vermeulen
Maarten, dat is correct opgemerkt. de oude gistfabriek was toen een oude stadskanker, maar het gebouw was best nog te redden. Het heeft, spijts de beschermingspogingen van Rika Debacker niet mogen zijn, helaas. De nieuwe gistfabriek is eveneens een stadskanker, en hoort niet (meer) thuis in dat stadsgedeelte. Het is geen watergebonden bedrijf, er wordt nooit één schip geladen of gelost. Dergelijke chemische mastodont hoort thuis op een industrieterrein aan het Boudewijnkanaal, een paar kilometer verderop: minder mobilteitsproblemen met vrachtwagens of personeel, geen stankoverlast of die eeuwigdurende lichtverontreiniging. In plaats van hun overtollige warmte in de ringvaart te lozen kunnen ze dmv warmtekrachtkoppeling groene stroom produceren voor intern gebruik. De huidige site kan een park en woon/werkfunctie krijgen, de groene long van de vesten kan doorgetrokken worden, idem voor de fiets en wandelroutes. De aanpalende geklasseerde stapelhuizen kunnen dan eindelijk een deftige culturele of museale herbestemming krijgen, want tot op heden blokkeert/gijzelt genencor kennelijk elke stap in die richting. De stijgende belangstelling voor het wonen aan het water, en de nood aan betaalbare energieneutrale woningen weegt hier zwaar door: per slot van rekening ligt dit stadsgedeelte "intra muros", op wandelafstand van beschermd werelderfgoed. Destijds was de opstelling van BPA Damse Vaart Zuid voldoende om een eind te maken aan de uitbating van "mouterij Huys". Het overlast bezorgende bedrijf werd zonevreemd, kreeg geen milieuvergunning meer en werd tenslotte gesloopt en vervangen door een nieuwbouwproject. Natuurlijk moet er afgewogen worden wat de economische schade is voor het te herlokaliseren bedrijf, ten opzichte van de voordelen van het algemeen belang. De situatie zo laten is geen optie: het bedrijf kan/mag niet uitbreiden. Het is een logische tendens dat bedrijven van dergelijke envergure uit de binnenstad verdwijnen naar plaatsen waar ze werkelijk horen: een industrieterrein. Op dergelijke site zou het zeker de moeite lonen om voor een totaalproject een internationale wedstrijd te organiseren voor planologen, architecten, urbanisten, energiespecialisten...
Bart Maene
Helemaal mee eens!

Jouw reactie