Futuristische brug Ruzettelaan

Renaat Grimmelprez
Duurzaam verplaatsen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Bruggen, Duurzaam verplaatsen - Infrastructuur werken
Nieuw idee
Veilige 'futuristische' brug over de Baron Ruzettelaan + Brugse vaart

Nu de verkaveling aan 'Den Tir' van start gaat, kan er voor voetgangers en fietsers een veilige oversteek gemaakt worden over beide 'hindernissen'. Op die manier kan de brug aansluiten bij het voetpad en het fietspad (jaagpad) langs de drukke Baron Ruzettelaan en de Brugse vaart. Sint-Michiels wordt zo met Assebroek verbonden.

Wijkcomité Oude Baronnen

Jouw reactie