Functionele fietsring

duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen
In uitwerking

Er moeten meer mensen op de fiets; vooral op het vlak van woon-werkverkeer is heel wat winst te halen. Mensen zullen hun autoverplaatsing inruilen voor een fietsverplaatsing wanneer ze er voordeel uit halen in tijd en comfort. Een functionele fietsring rondom de stad kan hier een belangrijke schakel in vormen. Voorstel is het fietsverkeer tussen de deelgemeenten en het station een tweerichtings-fietssnelweg aan de buitenzijde van de binnenring (R30) te geven vrij van knikken en bochten, zonder gelijkvloerse kruispunten aan de poorten en een comfortabele fietsviaduct naast de hoge brug aan het station.

Reactie

de toekomst van...
Ook de fietsers is een doelgroep waar veel rekening wordt mee gehouden in het beleidsprogramma 2019-2024, Stad Brugge wil fietssnelwegen realiseren zoals de F31: een veilige fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge, zowel voor recreatieve fietsers al voor fietsers in het kader van woon-werkverkeer. Er wordt samen met de Vlaamse overheid onderzocht hoe een kwalitatieve fietsers- en voetgangersbrug tussen de Gentpoort en de Kruispoort gerealiseerd kan worden. Alle hiaten voor voetgangers, fietsers en joggers in de ring rond de binnenstad wordt weggewerkt. Om inwoners meer te stimuleren om de fiets te nemen, realiseert de stad de 'zeven km club', waar iedereen die minder dan 7 kilometer van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd zich met de fiets te verplaatsen.
de toekomst van...
De drukke fietsintensiteit in Brugge heeft tot gevolg dat er op diverse plaatsen gebotst wordt op de limieten van de infrastructuur, vooral omheen de historische binnenstad waar veel fietswegen samenkomen. Het stadsbestuur lanceert daarom onder de noemer ‘FR30’ het concept van een fietsring, FR als afkorting voor fietsring en 30 als verwijzing naar de R30. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 11 maart groen licht voor opmaak van een bestek voor een studieopdracht die het antwoord moet vinden op twee beleidsvragen. Enerzijds een goede definiëring van de FR30 waarbij onder meer comfort, veiligheid, een vlotte doorstroming en bescherming van de binnenstad (Unesco) en de Vesten centraal staan. Anderzijds moet de studie een antwoord geven op de vraag waar de FR30 ruimtelijk gesitueerd kan worden.
de toekomst van...
Stad Brugge heeft een internationaal consortium, bestaande uit West 8, Copenhagenize Design Co. en Vectris, aangesteld voor de studie van het project met de werktitel ‘de Brugse fietsring FR30’. Met dit project wil Brugge, dé fietsstad van Vlaanderen, een nieuwe visie creëren op haar fietsnetwerk, de zwakke schakels wegwerken en zelfs het aandeel fietsen in het woon-werk / school-verkeer verhogen (momenteel al 43%, het hoogste in heel Vlaanderen/België). Op vrijdag 23 augustus vond een startvergadering plaats met vertegenwoordigers van Stad Amsterdam, Fietsberaad, de Vlaamse regering en de Provincie West-Vlaanderen. Dit project maakt deel uit van het EU-Horizon2020-project Handshake.

Jouw reactie