Fitness op de Vesten

Treffen, Treffen - Sport, Treffen - Parken en pleinen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte
Goedgekeurd
Vaste fitnesstoestellen aan de Vesten voorzien

Vaste fitness toestellen plaatsen op de vesten! Op deze manier wordt iedereen aangezet tot sporten ( ook mensen die niet de financiële middelen hebben). Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten en wordt de vesten nog meer in de kijker gezet als sportersterrein van Brugge!

 

Sportdienst Stad Brugge

Reactie

ALAIN VAN BELLE
Goed idee ! Misschien wel combineerbaar met project "BrugOase"( FB en site TVB ) en eventueel BLOSO :-)
de toekomst van...
Sport voor allen gaat terug vooruit in Brugge Sportstad: het licht is op groen gezet voor het actieplan ‘outdoor fitness’. Met dat plan wil de Stad in het centrum en per deelgemeente op geschikte locaties outdoor fitnesstoestellen plaatsen die vrij toegankelijk zijn. Bedoeling is om in iedere deelgemeente één à twee locaties aan te duiden die daarvoor geschikt zijn. In een eerste testfase zullen domein Koude Keuken in Sint-Andries, domein Gulden Kamer in Sint-Kruis en het Baron Ruzettepark in de binnenstad van fitnesstoestellen worden voorzien. De Stad wil de inwoners op die manier stimuleren tot voldoende lichaamsbeweging. Mensen samenbrengen in de buurt of op een pleintje via sport heeft ook een duidelijke meerwaarde. De outdoor fitnesstoestellen worden de eerste met een vast karakter op Brugse bodem.
de toekomst van...
Bruggelingen kunnen vanaf maart 2018 vrij fitnessen in de openbare ruimte. De Stad plaatste zopas de eerste negen outdoor fitnesstoestellen op drie locaties: Baron Ruzettepark in de binnenstad, sportpark Gulden Kamer in Sint-Kruis en de Koude Keuken in Sint-Andries. Het gaat telkens om een roeitoestel of rower, een moonwalker en een crosstrainer. De toestellen zijn zeer gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk voor iedereen. Naast de toestellen staat een infobord met info over hoe de toestellen gebruikt kunnen worden en welke spieren getraind worden. Meer info: https://www.brugge.be/eerste-outdoor-fitnesstoestellen-geplaatst-in-brugge
de toekomst van...
De nieuwe bestuursploeg zet zich tijdens deze periode ook in op sport. Bij ruimtelijke ontwikkelingen met impact wordt een sport-/ beweegtoets ingevoerd; dat betekent dat een ontwikkelaar bij de realisatie van grotere bouwprojecten of verkavelingen sporttoestellen zal moeten voorzien. Via subtiele innovatieve ingrepen wordt de openbare ruimte aantrekkelijker gemaakt om te sporten en te bewegen. Langs en in de Brugse waterwegen experimenteren we met kwalitatieve sport- en beweegruimte.

Jouw reactie