Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen - Groene en zachte verbindingen
In uitwerking

Momenteel is er geen fietsverbinding tussen Brugge en het strand van Zeebrugge. De Fietsersbond van Brugge heeft een voorstel om de Krinkelstraat (t.h.v. het Dierenasiel) te verbinden met de Patentestraat (< Kruipuit). Zo ontstaat een prachtig fietspad: Zeveneke, nieuwe tunnel onder het spoor t.h.v. Kolvestraat, Krinkelstraat, Kruipuit, Patentestraat, EvendijkWest, Baron de Maerelaan, Zeebrugge strand / Môle.

Provincie West-Vlaanderen, A11, MOW, Stad Brugge, Toerisme Brugge 

Reactie

nicholas van Vl...
Een idee die echt heel mooi zou zijn mocht dit ooit effectief uitgevoerd worden. Het strand van de Bruggelingen is enkel met de auto makkelijk toegankelijk en dit moet anders. Op een mooie zomerse dag met de familie op een veilige manier naar Zeebrugge kunnen fietsen zou het toerisme daar nog extra kunnen stimuleren. Als je ziet hoe weinig horeca en winkels er nu maar zijn in Zeebrugge kan dit zeker geen kwaad. Toeristen zouden misschien op die manier ook sneller de weg vinden naar zee. Via mijn werk krijg ik regelmatig vraag naar een fietstocht naar de kust. Hoe dichter en makkelijker hoe meer je de mensen kan overtuigen de fiets te nemen. Dit traject zou misschien ook iets zijn voor mensen die met een scooter type A of B naar Zeebrugge willen rijden. De cruiseschepen zouden dan misschien elektrische scooters kunnen uitlenen aan hun klanten. Want de klanten van deze cruiseschepen zitten nu als sardientjes samen op de bus van uit Blankenberge of samengepakt op de trein. Dit is hun enige optie want veel treinen uit Zeebrugge rijden er niet. En een dure shuttle betalen die je rechtstreeks naar Brugge brengt wil ook niet elke toerist bovenop een al dure cruisevakantie betalen. Hopelijk heeft de stad Brugge die als doel heeft Brugge de fietsstad van België te maken hier ook oren naar. Winkelstraten autovrije in de binnenstad zou ook al mooi zijn. Maar kijk verder dan de grenzen van het centrum. De meeste Bruggelingen wonen namelijk buiten die grenzen van dat centrum.
Lena Vereecke
Als inwoner van Lissewege zou ik graag op een veilige en vlotte manier met de fiets naar het werk in Brugge willen, en in mijn vrije tijd naar zee. Op dit moment is dit enkel mogelijk met de auto. Laat ons prioriteit geven aan het fietsverkeer.
de toekomst van...
Op langere termijn zijn er de plannen voor een fietssnelweg. Ook wordt momenteel een ‘strandroute’ - die de verbinding op korte termijn maakt - verder onderzocht. Hiernaast wordt het fietspad langs het Boudewijnkanaal in maart 2018 opnieuw geasfalteerd.
de toekomst van...
De uitwerking voor een fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge - met als naam de F31 - is gestart. Een exacte timing voor de fietssnelweg is er nog niet, maar het is één van de maatregelen ten voordele van de haven van Zeebrugge. De fietssnelweg is opgedeeld in verschillende wegvakken en de infrastructuur zal plaats per plaats bekeken, aangepast of aangelegd moeten worden. Een voorbeeld van een stuk dat voldoet, is het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen de Krakeleweg en de Vaartstraat. Er wordt hiernaast ook een veilig fietspad voorzien langs de bedrijventerreinen zoals in de Kolvestraat.
de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 kan je lezen dat de stad meer wil inzetten op fietssnelwegen zoals de F31. Er wordt tijdens de nieuwe legislatuur grondig bekeken hoe de fietsinfrastructuur kan uitgebreid worden. Bv. In bestaande innovatiezones en het havengebied.

Jouw reactie