Fietsspeelpleinen

Treffen, Treffen - Parken en pleinen, Zorgen, Zorgen - Jeugd en kinderen, Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
Goedgekeurd

Onlangs kwam ik dit bericht tegen:
'When people from abroad visit Denmark, they are often very surprised by our bicycle culture. How come you cycle so much? They ask. The short answer is: we start early.'

Het deed me denken aan iets wat ik eerder had gezien:
https://cyclingmagazine.ca/sections/news/yes-bicycle-playgrounds-children-denmark/

Onder het motto ‘vroeg begonnen is half gewonnen’, zou ik een voorstel willen doen voor de aanleg van één (of meerdere) fiets-speelplein(en) in Brugge. Let wel: de andere helft zal moeten komen van de fietsinfrastructuur en het aanpakken van de verkeersveiligheid. Want kinderen mogen dan wel goed kunnen fietsen: zolang het niet veilig is, zullen ouders de auto verkiezen boven de fiets.

© Afbeelding - Danish Cyclists’ Federation

Reactie

de toekomst van...
Vorige lente werd een nieuw fietsparcours gerealiseerd bij de heraanleg van ‘De Bilk’ op Sint-Jozef. Ook staat dit concept expliciet opgenomen in het ‘Fietsplan Brugge’. De reflex van de betrokken diensten om hier maximaal in mee te gaan, is zeker aanwezig. Al moeten er uiteraard ook opportuniteiten en mogelijkheden zijn. Ook zet de jeugddienst steeds meer in op een 'wieltjesparcours' voor de jongsten: een veilige plek op het speelplein om te leren fietsen, de behendigheid en zelfstandigheid te verbeteren, maar ook om te steppen, skaten, skeeleren,... Denk bijvoorbeeld aan De Bilk, maar ook Freintschool De Tandem op Sint-Kruis (momenteel wordt een wielerparcours aangelegd dat zal opengesteld worden), Groenewijk op Assebroek, Sincfal in het centrum (meer avontuurlijk tussen het groen), het Baron Ruzettepark, de Jan Breydellaan op Sint-Andries, het Edgard Desmetdplantsoen op Sint-Andries (in aanleg) of Leon De Foerestraat te op Sint-Jozef (in aanleg). De speelpleinen met zo’n parcours staan opgelijst op de speelkaart van de Stad: https://www.brugge.be/speelkaart_webpdf. Binnenkort wordt deze aangepast met nieuwe info. Ook de cluster openbaar domein bekijkt bij heraanleg om fietsparcours te integreren in de openbare ruimte waar de gelegenheid zich aanbiedt. Op de dag van vandaag zijn er - naast het fietsparcours in het Graaf Visartpark - een aantal nieuwe parcours waar bewust en onbewust een mogelijkheid werd gecreëerd om jonge fietsers toe te laten, zoals op de plekken hierboven beschreven. Er zijn ook vele plaatsen in de stad waar de mogelijkheid zich sowieso voordoet om op wandelpaden een (gesloten) circuit te vormen. Bij nieuwe ontwerpen wordt de mogelijkheid voor een fietsparcours bekeken in functie van de beschikbare ruimte, de ruimtelijke inpasbaarheid, de inspraakgegevens,... De bevoegde diensten nemen jouw idee voor toekomstige projecten zeker mee om de kinderen van kleins af aan warm te maken voor het gebruik van de fiets.
de toekomst van...
Stad Brugge zal tijdens de nieuwe legislatuur blijven sensibiliseren dat veilig en hoffelijk verkeer de verantwoordelijkheid is van voetgangers, fietsers en gebruikers van gemotoriseerde voertuigen. Veiligheid in schoolomgevingen zijn dan ook belangrijke aandachtspunten. het STOP-principe is het uitgangspunt voor het hele mobiliteitsbeleid. eerst voetgangers, dan de fietsers, vervolgens openbaar vervoer en tenslotte autovervoer. Het stadsbestuur wil werk maken van een autoluwe binnenstad (in nauw overleg met alle betrokken partijen). Er wordt ingezet op fietsinfrastructuur. Uitbreiding van de fietsinfrastructuur in bestaande innovatiezones, het realiseren van fietssnelwegen, mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken bekijken voor zwakke weggebruikers, ... De stad verbetert en investeert permanent in aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor kinderen en jeugd.

Jouw reactie