Fietsrijschool/-plein

Jeugdraad Brugge
duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen
Goedgekeurd

In het kader van 'Brugge fietstad' zouden er meer plaatsen kunnen komen die geschikt zijn om met kinderen te leren fietsen, zoals nu te vinden is in het Graaf Visartpark.

Reactie

de toekomst van...
Vorige lente werd een nieuw fietsparcours gerealiseerd bij de heraanleg van ‘De Bilk’ op Sint-Jozef. Ook staat dit concept expliciet opgenomen in het ‘Fietsplan Brugge’. De reflex van de betrokken diensten om hier maximaal in mee te gaan, is zeker aanwezig. Al moeten er uiteraard ook opportuniteiten en mogelijkheden zijn. Ook zet de jeugddienst steeds meer in op een 'wieltjesparcours' voor de jongsten: een veilige plek op het speelplein om te leren fietsen, de behendigheid en zelfstandigheid te verbeteren, maar ook om te steppen, skaten, skeeleren,... Denk bijvoorbeeld aan De Bilk, maar ook Freintschool De Tandem op Sint-Kruis (momenteel wordt een wielerparcours aangelegd dat zal opengesteld worden), Groenewijk op Assebroek, Sincfal in het centrum (meer avontuurlijk tussen het groen), het Baron Ruzettepark, de Jan Breydellaan op Sint-Andries, het Edgard Desmetdplantsoen op Sint-Andries (in aanleg) of Leon De Foerestraat te op Sint-Jozef (in aanleg). De speelpleinen met zo’n parcours staan opgelijst op de speelkaart van de Stad: https://www.brugge.be/speelkaart_webpdf. Binnenkort wordt deze aangepast met nieuwe info. Ook de cluster openbaar domein bekijkt bij heraanleg om fietsparcours te integreren in de openbare ruimte waar de gelegenheid zich aanbiedt. Op de dag van vandaag zijn er - naast het fietsparcours in het Graaf Visartpark - een aantal nieuwe parcours waar bewust en onbewust een mogelijkheid werd gecreëerd om jonge fietsers toe te laten, zoals op de plekken hierboven beschreven. Er zijn ook vele plaatsen in de stad waar de mogelijkheid zich sowieso voordoet om op wandelpaden een (gesloten) circuit te vormen. Bij nieuwe ontwerpen wordt de mogelijkheid voor een fietsparcours bekeken in functie van de beschikbare ruimte, de ruimtelijke inpasbaarheid, de inspraakgegevens,... De bevoegde diensten nemen jouw idee voor toekomstige projecten zeker mee om de kinderen van kleins af aan warm te maken voor het gebruik van de fiets.

Jouw reactie