Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen, Buurt aan de beurt - Sint-Pieters
In uitwerking

Overkappen van de Lisseweegse Vaart tussen de Sint-Pietserskaai en het rond punt (kruispunt Vaartstraat, Sint-Pieterszuidstraat, Veemarktstraat en Sint-Pietersgroenestraat) dus eigenlijk voor de lengte van de Veemarktstraat. Daar kan dan over de ganse lengte een veilig fietspad aangelegd worden vanaf het rondpunt naar de Sint-Pieterskaai. In het verlengde wordt een fietsbrug aangelegd over de ringvaart. Een waardig en veilig alternatief voor wie naar Sint-Pieters fietst en vooral boodschappen doet per fiets naar één van de vele winkels in de omgeving van de Veemarktstraat / Sint-Pieterszuidstraat. De Veemarktstraat is pover voor zowel fietsers als voetgangers. Er is over gans de lengte een onverhard pad. Dit is vooral voor de klanten van Colruyt  onhandig, maar ook voor andere fietsers is dit een weinig aanlokkelijk traject. De fietsbrug kan een veiliger alternatief zijn voor zowel de Warandebrug als de Krakelebrug want geen van beide zijn echt voorzien op fietsers. Het sluit ook perfect aan met de fietspaden langs de Kolenkaai en de Sint-Pieterskaai.
 

Reactie

de toekomst van...
Conceptueel is het een goed idee als sluitstuk / aanloop van het fietstracé 'fietssnelweg Brugge - Zeebrugge' met aansluiting op de Vaartstraat. Praktisch is er aan de andere kant wel een groot pakket te overbruggen. Een veilige en kwalitatieve verbinding tussen Sint-Pieters en de binnenstad voor de zachte weggebruiker is inderdaad belangrijk. Wellicht wordt deze verbinding beter gemaakt t.h.v. de Krakelebrug, in het verlengde van de reeds gerealiseerde zachte verbinding op de oude spoorwegbedding. Dit moet uiteraard verder onderzocht worden. De bevoegde diensten nemen uw input alvast mee. Voor wat betreft het overwelven van de Lisseweegse Vaart: dit is niet mogelijk (onbevaarbare waterloop 2de categorie).
De Clerck Stefaan
Krakele is net één van die kruispunten die heel onveilig aanvoelt voor fietsers, toch voor wie uit de binnenstad komt. Er kruisen daar ook tal van vrachtwagens. Fietsers die de ring volgen hebben wel een veilige route. Dat de vaart niet overkapt kan worden, begrijp ik. Dat er geen brug voor fietsers overwogen wordt, is minder te begrijpen. Aparte fietsbruggen hebben hun nut wel degelijk al bewezen en is één van de pijlers in het fietsbeleid van de stad Copenhagen. Een fietsbrug op die plaats geeft ook ruimte om de Veldmaarschalk Fochstraat tot fietsstraat om te vormen. Zo wordt tevens een veilige aansluiting met de huidige fietsstraten (Werfstraat en Filips de Goedelaan) gecreëerd. vriendelijke groeten.
De Clerck Stefaan
Het is uiteraard wel bedoeld als wandel- en fietsersbrug.
Frank Verheye
Ik vroeg, op de bijeenkomst "buurt aan de beurt" die plaatsvond op 8 mei 2019 om de dolomiet verharding van de Veemarktstraat te laten vervangen. Ik kreeg volgend antwoord: "Het fietspad in dolomiet verharding zal binnenkort opnieuw aangelegd worden in een ander materiaal"
de toekomst van...
De Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden in het najaar van 2019. Het fietspad in de Veemarkstraat in dolomietverharding zal opnieuw aangelegd worden in een ander materiaal. Daardoor zal het minder onderhevig zijn aan opstekende boomwortels. Het probleem van regenwater dat in plassen blijft staan, zal daarmee ook opgelost zijn.

Jouw reactie