Energiecoöperatie Brugge

Frank De Lannoit
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Hernieuwbare energie
Goedgekeurd
Inwoners van Brugge laten participeren in decentrale energieprojecten: 1.     In windproject Brugge 1 Windmolenparken en windenergie zijn in 2014 volop in het nieuws. Het belang van windenergie voor de toekomst van België wordt in verschillende rapporten en nieuwsberichten onderstreept. Daarnaast zijn er ook verschillende kostenramingen gemaakt waaruit blijkt dat windenergie veel investeringen vereist. Het plaatsen van windmolens en het pachten van de grond waarop de windmolens gezet worden, is niet goedkoop. 2.     Actieplan 6000 Zonnepanelenproject & zonneboilerproject voor huurders en eigenaars van de provincie West-Vlaanderen.        

Reactie

de toekomst van...
Alle info over de Brugse energiecoöperatie CoopStroom: http://www.brugsklimaatpodium.be/projecten/945-2/

Jouw reactie