Elektrische wagens op de busstroken

Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer
Besproken

De laatste jaren zijn er veel rijstroken veranderd in busstroken, wat enigszins wel een voordeel heeft voor het busverkeer maar tevens ook een deel van de rijweg onderbenut laat, met als gevolg hotspots en files.

Om de busstroken beter te benutten, laat elektrische wagens toe. Naast het doel voor een vlotter verkeer creëert dit een drijfveer om een elektrische wagen aan te schaffen. Daarmee geeft de stad een duidelijk signaal dat het zijn steentje bijdraagt aan het behalen van de milieudoelstellingen én zou Brugge hier een primeur binnenhalen om dit als eerste stad in België dit toe te staan.

Reactie

Timothy Yzermans
Elektrische wagens moeten ook opgeladen worden en de elektriciteit hiervoor nodig wordt grotendeels opgewekt in centrales die werken op fossiele brandstoffen of kernenergie!
Timmy Mahieu
Ik vind dit een erg gevaarlijk idee en een beetje jammer dat ze in de spotlight komt te staan via de nieuwsbrief. Ik heb bij dit idee volgende bedenkingen: 1) Het verschil tussen elektrisch en 'gewoon' is soms nauwelijks te zien, hoe gaat men onderscheiden en tellen hybride wagens dan ook mee? 2) De discussie als elektrische wagens al dan niet milieuvriendelijker zijn woedt nog steeds. 3) Stel, je staat in de file met een 'gewone' wagen en plots zoeft daar een Tesla voorbij, dit gaat – los van het milieu-aspect – frustraties aanwakkeren en volgens mij zelfs een afkeer naar elektrische wagens toe opwekken. Naar mijn mening is het goed dat autobestuurders urenlang in de file staan. Het is een duidelijk signaal dat we ons veel meer met de fiets moeten verplaatsen, want dat is nog altijd een veel beter alternatief voor gelijk welke auto.
tine devroye
die bus stroken zijn nu wel nodig voor die bussen.. maar men zou zeker beter zorgen voor alle bussen: ELEKTRISCH, Ook beter bv ipv de bus: een el. TRAM die zeker dan effectiever zou zijn dan een bus, meer stipt, en gebruiksvriendelijker (lagere opstap.. breder..) in file staan is zeker niet goed, en ja mensen zouden meer moeten fietsen, zoals ze nu ook wel doen.. vervuilende diesels WEREN uit de stad, lage emmissiezone.. fiets straten: waar Fietser de Baas is in de stad;

Jouw reactie