Elektrische wagens

Philip Maene
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Milieuvriendelijk vervoer
Goedgekeurd

Kleine elektrische bestelwagens en shuttlebussen voorzien, samen met meer oplaadpunten.
 

Reactie

de toekomst van...
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een dossier dat de uitrol van laadinfrastructuur te Brugge in een eerste fase vastlegt. Op 17 locaties op het Brugse grondgebied zullen elektrische laadpalen voor voertuigen voorzien worden, telkens met minimaal twee oplaadpunten. Deze eerste uitrol ontpopt zich in samenspraak met de netbeheerder Eandis, dat tegelijk instaat voor de uitrol van de basisinfrastructuur. In de eerste fase worden tegen eind 2017 in totaliteit 17 publieke laadpalen op het grondgebied voorzien. Na een eerste fase volgt uiteraard een tweede en die zal gaan over de verdere uitrol tegen eind 2020. Tegen die tijd verschijnen in het Brugse straatbeeld in totaliteit 61 laadpalen. Vanaf 2018 voert de bevoegde minister een evaluatie uit, waarna het totaal aantal laadpalen bekeken/aangepast/uitgebreid kan worden. Daarnaast kunnen in Vlaanderen door de burgers nog tot eind 2020 laadpunten geplaatst worden volgens het concept 'paal volgt wagen'. Dit houdt in dat burgers die geen privé oplaadpunt kunnen plaatsen (wegens geen garage, oprit, ...) en waar geen publieke laadinfrastructuur in de buurt is, een oplaadpaal kunnen aanvragen binnen een straal van 500m van de woning. Echter, het creëren van geprivatiseerde parkeerplaatsen mag/kan hier niet de kerngedachte zijn. Indien je graag een aanvraag 'paal volgt wagen' wenst te doen, kan je dit per e-mail doen naar mobi@brugge.be. In de mate van het mogelijke wordt voor dan een zo passend mogelijke oplossing voorzien. De stad zet binnenkort in op gratis shuttlebusjes die ingezet zullen worden op drukke momenten van de park&ride-parkings naar het stadscentrum.
kristof dewolf
Als eigenaar van een 100% elektrische wagen sedert 3 jaar ergerde ik mij aan het feit dat de twee laadpalen in Brugge (Beursplein en Astridplein) niet toegankelijk waren voor elektrische auto's, want de zone was niet afgebakend en stond dus steeds bezet door niet-elektrische wagens. Vandaar het weinig gebruik van die laadpalen, waardoor de stad vorig jaar besliste om deze palen te deactiveren. Dus bleven enkel nog de laadpalen onder het station, maar dat is geen strategische plaats. Dus ben ik nu blij dat er nieuwe palen komen, alleen blijft dan de vraag of de parkeerplaats ervoor zullen worden gereserveerd voor elektrische wagens of niet. Indien niet, dan zal er weer geen gebruik van kunnen gemaakt worden en is het dus weer een maat voor niets. Vandaar deze reactie ...
de toekomst van...
Het stadsbestuur faciliteert het verduurzamen van de mobiliteit voor de stadsdiensten, bedrijven en burgers door kansen te geven aan nieuwe technologische concepten (elektrisch, hybride,groene waterstof, biogas…) en moedigen verplaatsingen met de fiets. De bestaande oplaadpalen worden geëvalueerd en er wordt bekeken waar er extra oplaadpalen nodig zijn, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten. Tussen de randparkings en het centrum zullen er milieuvriendelijke shuttlebusjes rondrijden. Je kan het volledige beleidsprogramma 2019-2024 nalezen via https://www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024
de toekomst van...
Sinds eind 2019 neemt Stad Brugge twee elektrische bestelwagens (type: Nissan e-NV 200’s met 40 kWh-batterij & kipbak) in gebruik om de afvalmanden in de binnenstad te ledigen zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Jouw reactie