Een vernieuwd Assebroeks centrum

Wilfried Kimpe
Duurzaam verplaatsen - Infrastructuur werken, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen, Duurzaam verplaatsen, Historische stad in ontwikkeling
Nieuw idee
De leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum van Assebroek verhogen

De kans benutten om op korte termijn een opvallend innovatief project op te zetten om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het drukke centrum van Assebroek een structurele impuls te geven. De hefbomen daarbij kunnen zijn:
- herbestemming van de oude site 'De Lijn'. Begeleiden en sturen naar duurzaam/energiezuinige lofts in groen woonproject
- verder uitwerken van herstel tuin op domein landhuis Van Hollebeke, met openbaar karakter / doorgang en restauratie vroeg-19eeuws tuinpaviljoentje
- villa Gen. Lemanlaan nr. 151: bescherming onderzoeken en bestemming vastleggen om op termijn een (laatste) groene long in centrum Assebroek te kunnen behouden. Door de recentelijke toename in de onmiddellijke omgeving van zowel appartementen als huizen kunnen we spreken van een groenrelict
- dit kan gepaard gaan met een ontwikkelingsplan dat op termijn de verkeerssituatie - vooral voor fietsers broodnodig - veiliger maakt
Voor de stad Brugge zou een dergelijk project een voorbeeldfunctie (Vlaams, Europees,...) kunnen betekenen, die toekomstgerichte en duurzame woonvormen combineert met de zorg voor monumenten én verkeersveiligheid in een groen kader. 

brief_van_wilfried_kimpe_maart_2013_aan_cbs.docx

Privé investeerders onder leiding van een kerngroep van deskundige stadsplanners + brede inspraak van de bevolking

Reactie

Dirk Kimpe
Zeer mooi project....kan alleen maar een win-win situatie opleveren....
KIMPE FRANS
herbestemming van de oude site 'De Lijn'.Begeleiden en sturen naar duurzaam/energiezuinige lofts in groen woonproject
Joost Jonckheere
De ruimtelijke ordening in Assebroek van de laatste 10 jaar heeft er inderdaad voor gezorgd dat deze dichtbevolkte gemeente nog meer volgebouwd is geraakt. De laatste restjes groen werden door privé ontwikkelaars gekocht en volgebouwd. Naast het degraderen van het aangename leefklimaat zorgde het ook voor grotere verkeersoverlast. Waarom niet resoluut kiezen voor een stukje herwinnen van groen in het belang van de leefbaarheid van de gemeente aan de oude stelplaats. Leg er eerder een park aan die in die buurt een beetje kan compenseren wat de mensen met lede ogen hebben zien verloren gaan.

Jouw reactie