Een toekomst voor kerken en kloosters

Lothar Casteleyn
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking

Religieuze gebouwen zijn beeldbepalend voor een stad. Ze staan letterlijk midden in de gemeenschap. Naarmate het aantal kerkgangers terugloopt, staan ze vaker leeg. Toch blijven ze een sociaal ankerpunt van hun stadswijk, hun stadsbuurt. Met 28 parochiekerken en een tiental monumentale kloostersites vormt het Brugs religieus patrimonium een belangrijk onderdeel van ons stedelijk weefsel. Religieuze gemeenschappen beraden zich over de toekomst van de gebouwen die hen zijn toevertrouwd of die ze in eigendommen hebben. Maar ook omwonenden vragen zich af hoe religieuze gebouwen als plek van sociaal gebeuren een tweede adem kunnen krijgen. Of hoe ze eventueel voor andere maatschappelijke functies ingezet kunnen worden.
Er wordt de laatste jaren heel wat nagedacht over de toekomst van het religieus patrimonium. Ook in Brugge; zowel in de binnenstad, als in diverse parochies. Geëngageerde burgers broeden op ideeën, parochiegemeenschappen verkennen nieuwe wegen. Maar een open gesprek tussen alle partijen blijft voorlopig uit.
'De toekomst van Brugge’ is een kans om krachten te bundelen. Vanuit een uitwisseling van ideeën en ervaringen, vanuit proeftuinen die nieuwe mogelijkheden verkennen, vanuit dialoog en overleg willen we een andere stem in het debat binnen brengen om zo nieuwe perspectieven te onderzoeken en aan te reiken voor kerk- en kloostergebouwen in Brugge.
 

Reactie

Reinoud Van Acker
Inderdaad de toekomstige bestemming van kerken en kloosters is een enorme uitdaging, niet alleen in Brugge natuurlijk. Maar Brugge zou een voorbeeldfunctie kunnen vervullen of waarom niet een laboratoriumfunctie om experimentele herbestemmingsprojecten uit te proberen. Enerzijds is er de sterke toeristische invalshoek waarbij vooral de (vele) historische erfgoedrijke kerken op een kwalitatievere manier inhoudelijk kunnen ontsloten worden en/of een bepaalde culturele bestemming krijgen. Het hoeft uitdrukkelijk niet altijd een klassiek toeristisch recept te zijn maar bij bepaalde kerken bekijken hoe een verdiepend bezoek en beleving mogelijk is. Anderzijds zijn er de vele minder bekende kerken en vooral kloosters waar de vraag tot herbestemming zich soms stelt en alternatieve pistes kunnen onderzocht worden. Een boeiend thema waar ik graag in meedenk. Reinoud
alex.kinnet@tel...
Akkoord maa dan moet er eerst wel een uitgebreide inventaris bestaan van alle mogelijke gebouwen die hiervoor in aanmerking komen. Bestaat dat wel in Brugge????
Trees Van Kerss...
Momenteel zijn er in Brugge reeds kerken met een nieuwe bestemming. Bestaat daar een lijst van? Graag de originele naam van de kerk en de huidige bestemming. Op zoek naar deze informatie kan ik ze nergens vinden.
de toekomst van...
Dag Trees, Hierbij een kort overzicht van herbestemmingen in Brugge: - Culturele centra: Ryelandtzaal (Theresianen) en Bogardenkapel. - Scholen: Sint-Leo (Karmelieten), Europacollege (Jezuïeten) - Lokale politie: in vroegere gebouwen OCMW Karthuizerstraat (Kartuizerinnen) - Hotel: Novotel (Alexianen), Kempinsky hotel - Bib Lode Zielens – Westmeers - Evenementen en feesten: Celebrations (neogotische Jezuïtenkerk - Vlamingstraat) - Is nog een kerk maar project van Yot vzw: Magdalenakerk (Astridpark)
de toekomst van...
De stad Brugge werkt aan een plan om de toekomstige functies van waardevolle, grote gebouwen in het centrum vast te leggen. Nog voor de zomer van 2017 zal de administratie een lijst aanleggen van grote, waardevolle gebouwen die vroeg of laat leeg zullen komen te staan. In een tweede fase zal een studie moeten uitmaken welke functies, zoals handel, horeca, kantoor of wonen, wenselijk zijn. In een derde fase zullen die mogelijkheden ook per gebouw in een stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Met het plan wil de stad vooral duidelijkheid creëren voor huidige en toekomstige eigenaars.
de toekomst van...
De aanpak van de Sint-Pauluskerk is hier een mooi voorbeeld van: https://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/renovatie-sint-pauluskerk-meer-dan-een-kerk-alleen

Jouw reactie