Een park vol cultuur

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen, Treffen - Creatief ontmoeten, Treffen - Evenementen, Treffen - Parken en pleinen
In uitwerking
Het oprichten van een sfeervol nieuw stadspark

Een sfeervol nieuw stadspark, dat specifiek toegerust is voor de organisatie van culturele buitenevenementen. Hier zouden tal van momenteel reeds bestaande evenementen (deels) een plaats kunnen krijgen: Feest In ‘T Park / Vama Veche / Cactusfestival / Elements / Airbag / Triënnale / Fiesta Solar , … maar even goed tal van andere activiteiten (van circusvoorstellingen tot sportevents). Ongetwijfeld kan een dergelijke sfeervolle en specifiek toegeruste site ook inspirerend werken voor het opzetten van nieuwe initiatieven.
Er zou binnen een dergelijk park ook kunnen gedacht worden aan het voorzien van een soort buitenarena, naar analogie met bijvoorbeeld het openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
Een origineel landschapspark, dat voor de rest van het jaar vrij toegankelijk is voor het publiek en waar ook een aantal eerder geopperde ideeën in het kader van 'de toekomst Van Brugge' ongetwijfeld (deels) een plaats kunnen krijgen. Denk maar aan de ideeën rond kunstwerken met natuurelementen, een lig- en picknickweide, openbare bbq-voorzieningen, …
Het organiseren van culturele evenementen vormt het centraal uitganspunt bij de aanleg. In die zin wordt hiermee specifiek rekening gehouden bij het voorzien van de afwatering / de nutsvoorzieningen en het sanitair, de toegankelijkheid voor publiek en toeleveringsbedrijven, de ruimtelijke indeling- en inrichting, het aanplantingsplan, …
Deze openluchtsite zou een stevige meerwaarde kunnen betekenen voor 'organiserend Brugge'. Momenteel gebeurt het organiseren van boven genoemde evenementen vaak in moeilijke, onaangepaste omstandigheden, wat heel wat extra kosten met zich meebrengt.
Een groene cultuursite, die door zijn inrichting en wat er plaatsgrijpt, een nieuwe aantrekkingspool kan vormen voor Brugge als actuele cultuurstad.

Locatie: nader te bekijken / eerste idee: Kanaaleiland

 

Reactie

de toekomst van...
Muziekcentrum Cactus heeft een bouwvergunning aangevraagd voor een concertzaal met café en kantoren op het Kanaaleiland. Als alles volgens plant verloopt, komt de bouwvergunning er net voor de zomer. Hierna kan de bouw in oktober 2018 van start gaan. Als dit zo is, kan de nieuwe zaal eind 2019 / begin 2020 geopend worden.

Jouw reactie