Een museum van de 21e eeuw

Anne Billiet
Treffen - Creatief ontmoeten, Treffen
Nieuw idee

Ik heb in mijn leven al veel gereisd en veel musea bezocht. Daarom vind ik dat onze Vlaamse Primitieven en andere kunst in Brugge een hedendaags museumgebouw verdienen. Dat zou in de eerste plaats een architecturale trekpleister moeten zijn.

Hoewel een nieuwbouw daarvoor niet noodzakelijk vereist is. Veel kloosters staan al leeg en/of komen leeg te staan en met wat creativiteit kan daarvan uitgegaan worden.

Reactie

de toekomst van...
De directie van Musea Brugge werkt momenteel samen met het stadsbestuur aan een masterplan voor de Brugse musea. Het belang van en de noden aan infrastructuur wordt hierin meegenomen. Begin 2016 is een haalbaarheidsstudie afgewerkt om de mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur, onder meer i.f.v. tijdelijke tentoonstellingsruimte, te onderzoeken. Aan de hand van deze studie wordt momenteel verder gewerkt aan verschillende mogelijke scenario's, waarbij een nieuw museumgebouw ook in overweging wordt genomen.

Jouw reactie