Een 'ex' biedt veel kansen

Wim Van Isacker
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
In uitwerking
Tijdelijk gebruik van lege plekken en gebouwen in de stad voorzien

Een stad heeft altijd lege plekken en lege gebouwen. Plaatsen die wachten op een nieuw gebruik, plaatsen die wachten op een investeerder, plaatsen die wachten op een vergunning. Laat die plaatsen nuttig zijn. Ook als 'tussendoortje' kunnen ze iets betekenen, kunnen ze zelfs veel betekenen. Het hoeven niet altijd hippe 'pop-up-stores' te worden.
Kunstenaars hebben ruimte nodig, creatieve mensen zijn het kloppend hart van een stad. Laat deze plekken renderen voor de plaatselijke kunstenaars. Maak er tijdelijke ateliers, tijdelijke tentoonstellingsruimtes, tijdelijke vergaderruimtes, tijdelijke repetitieruimtes van.
De stad Brugge zelf, het OCMW, het bisdom, de scholen, ... allemaal hebben ze leegstaande gebouwen. Waarmee ze soms speculeren, waarmee ze niet altijd goed weten wat gedaan, waar de middelen ontbreken om grondig te verbouwen.
Wij hebben op dit moment dertig ateliers in het ex-kadaster (met een wachtlijst). We hebben zojuist 43 Brugse kunstenaars een expositie laten doen in in het ex-politikantoor, we hadden bijna 1.000 bezoekers.
Brugge zit vol met ex-en die toch minstens tijdelijk kunnen zorgen voor een creatieve boost.
Maak gebruik van deze 'meanwhile places' in Brugge.

KunstGroepBrugge vzw

Reactie

Chris Masson
Het plezante aan dit initiatief is ook dat je mag gaten boren waar je maar wil,zodanig dat je je kunstwerken professioneel kan ophangen,wat voor keramiek niet altijd evident is.We hebben tijdens het evenement heel wat toffe mensen leren kennen. Proficiat Wim en de KunstgroepBrugge vzw voor de leuke tentoonstelling.Wij zijn verder geinteresseerd!
Jean Blommaert
We hopen dat dit bericht terechtkomt bij instanties en personen die met kunst begaan zijn. Het is voor hen en de grote leegstand van openbare gebouwen een kans om ( goedkoop ! ) aan creatievelingen een kans te geven zich te ontplooien, in ruimtes die toch staan te verkommeren of waarvan men niet weet wat er mee doen. De meeste kunstenaars zoeken wanhopig naar een omgeving om zich uit te leven , iets waar ze thuis meestal de plaats niet voor hebben. Op het gebied van muzische kunsten staat Brugge aan de top. Daarentegen worden de beeldende kunsten nogal stiefmoederlijk behandeld. Heel wat initiatieven en kunstmanifestaties komen van verenigingen en privépersonen. Dat eenieder in zijn invloed aanwend in de omgeving waarin zich bevind om de om de burgerlijke, kerkelijke of andere instanties te bewegen ruimtes ter beschikking te stellen. Kunst kan de wereld redden !
Luc Bacqué
Ik vind het een geweldig idee. Op die manier zal leegstand niet tot verkrotting leiden en ontstaat er een win-winsituatie. Enerzijds voor de stad omdat het op die goedkope manier kunstenaars een platform kan bieden. Anderzijds voor de kunstenaars die kunnen genieten van betaalbare locaties om zich verder in hun kunsten te ontplooien. Locaties zoals het ex-politiegebouw zijn perfect om als tijdelijke ateliers te worden gebruikt.
marc troffaes
Als het tot op heden al kon dat jeugdverenigingen, hondenclubs, petanqueclubs, sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, muziekverenigingen, toneelverenigingen, fotografieverenigingen, schaakverenigingen etc., van het stadsbestuur gebouwen of lokalen of grond ter beschikking krijgen (waar met subsidie lokalen op gebouwd worden), dan mag het ook wel kunnen dat leegstaande gebouwen waarin o.a. ateliers kunnen worden ingericht ter beschikking worden gesteld van verenigingen die zich inlaten met beeldende kunsten. De Kunstgroep Brugge bewees als eerste wat mogelijk is in het ex-politiegebouw ze verdient dit te kunnen voortzetten.
de toekomst van...
De stad Brugge werkt aan een plan om de toekomstige functies van waardevolle, grote gebouwen in het centrum vast te leggen. Nog voor de zomer van 2017 zal de administratie een lijst aanleggen van grote, waardevolle gebouwen die vroeg of laat leeg zullen komen te staan. In een tweede fase zal een studie moeten uitmaken welke functies, zoals handel, horeca, kantoor of wonen, wenselijk zijn. In een derde fase zullen die mogelijkheden ook per gebouw in een stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Met het plan wil de stad vooral duidelijkheid creëren voor huidige en toekomstige eigenaars.

Jouw reactie