Ecologische voeding en tuinen

Charlotte Vandenberghe
Nieuwe bronnen - Voeding, Nieuwe bronnen - Hernieuwbare energie, Nieuwe bronnen
In uitwerking
Volkstuintjes voorzien en een fruitpluk organiseren

Volkstuintjes voorzien in en rond de stad waar mensen zelf groenten en fruit kunnen telen, met ontmoetingsmogelijkheden. Denk aan het project in de Elsstraat in Gent aan het Rabot. Samen met een ecologisch restaurtantje à la Lekker Gec (Gent station); dit is echt een gemis in Brugge.                                                                                                                                                                                                            
Hiernaast een fruitpluk organiseren (vb. in parkje aan de Potterierei waar appel- en perelaren staan van de stad, daar waar ook schapen staan) en een actie om pesticides en agressieve verdelgers tegen te gaan. Tot slot ook imkers in de stad aantrekken.
                                       

Reactie

Jan Lannoo
Goed idee, Charlotte. Ons idee (van FB pagina Ecotuinweetjes) is om dergelijke volkstuintjes te voorzien in de tuin van kasteel Minnewater. Het kasteel zelf zou een ecologisch centrum kunnen zijn waar allerlei verenigingen hun lokaal zouden hebben (VELT, VOKO Brugge, Natuurpunt, ...)
de toekomst van...
De Stad beschikt over enkele volkstuinen (https://www.brugge.be/volkstuintje-huren) en moestuinbakken (http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/moestuinbakken-brengen-mensen-samen) in de openbare ruimte. In oktober 2017 kon je in de boomgaarden van de domeinen Beisbroek en Chartreuzinnenbos gratis appels en peren gaan plukken.

Jouw reactie