Duurzame woonwijk

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - wonen
In uitwerking
De wijk als creatief centrum

Duurzaamheid is een zeer breed begrip: niet enkel energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen, of een duurzame ontsluiting, maar ook water een prominente plaats geven in de wijk in combinatie met ruime groenvoorzieningen. Vooral: sociale duurzaamheid; de wijk als creatief centrum, mantelzorg, cultuurleven. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van een brede cohousing. Dit naar het voorbeeld van enkele Europese steden die al duurzame woonwijken ontwikkeld hebben.
Dergelijke functies bevinden zich momenteel voornamelijk in de binnenstad en staan soms nogal los van de buitenwijken en de leefwereld van heel wat inwoners. Een plaats voorzien voor bottom-up initiatieven kan de 'stad' dichter bij de inwoners brengen en de sociale cohesie versterken.
 

Er is in Brugge een groep die graag cohousing wil realiseren, die een dergelijk project ook genegen zijn
 

Reactie

de toekomst van...
Er zijn hierbij heel wat initiatieven, denk aan de projecten burenhulp, mantelzorg, de moestuinbakken, cohousing projecten, stimuleren van deelinitiatieven (autodeelsystemen, little free library's, ...), de speelstraten, cultuur naar de wijken via Uitwijken,...

Jouw reactie