Historische stad in ontwikkeling
In uitwerking

Sint-Pieters heeft als toekomstplek heel wat te bieden. Denk aan de herinvulling van de pastorie die eigendom is van de stad, de opwaardering van het station van Sint-Pieters, de heraanleg in 2016 van de Oostendse Steenweg, de recreatieve ontwikkelingen (onderzoek rond zwemmen en een camping) aan de Sint-Pietersplas, de ontwikkelingen in de Sint-Pietersmolenwijk… 

Op zondagmiddag 26 juni 2016 was er een tafelsessie op Sint-Pieters kermis met de vraag wat de inwoners van Sint-Pieters graag in de pastorie zien komen. Dit wordt momenteel verder onderzocht.

Stad Brugge kreeg in oktober 2018 van de Vlaamse Regering een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject ‘Stadssite De Dijk – Tempelhof’ op Sint-Pieters. Met deze subsidie kan een studie uitgevoerd worden als eerste stap in een grondige vernieuwing van de gemeenschapsinfrastructuur in Sint-Pieters. Sint-Pieters volgt hiermee Zeebrugge waarvoor de stad eerder al een conceptsubsidie binnen haalde. Meer info via deze link

Reactie

Elie Neels-Rosa...
Suggestie voor PASTORIE SINT-PIETERS : opvang van erkende vluchtelingen
de toekomst van...
Geen klassieke erfgoeddagactiviteit in Sint-Pieters, maar een heuse kiescampagne! Vier burgerpartijen in Sint-Pieters stelden zich kandidaat en voeren campagne voor hun erfgoedidee. Op de kieslijst staan oude volksspelen op de veemarkt, het station van Sint-Pieters, een toekomst voor de pastorie en een monumentje voor (een deeltje van) de afgebroken Vierendeelbrug. Op Erfgoeddag - zondag 22 april 2018 - wordt de strijd beslecht en trekken de inwoners van Sint-Pieters en Erfgoeddagbezoekers naar de stembus. Welk idee zal winnen (en uitgevoerd worden)? Volg hun campagnes op de facebookpagina van HESP – Herbeleef Erfgoed Sint-Pieters (https://www.facebook.com/Herbeleeferfgoedsintpieters/)
de toekomst van...
Stad Brugge diende dit voorjaar een aanvraag in voor subsidie voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. Met succes, Stad Brugge haalt 660.000 euro subsidie binnen voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie Sint-Pieters.
de toekomst van...
Ontdek alle informatie over de toekomst van Sint-Pieters op www.detoekomstvansintpieters.be

Jouw reactie