De Steenbrugse Minne(mini)watertram

Hugo Du Laing
Duurzaam verplaatsen, Duurzaam verplaatsen - Reien en andere waterwegen
Nieuw idee
Een watertram in Brugge

Een aangepaste randparking integreren bij de bouw van de nieuwe brug aan Steenbrugge met overstapmogelijkheid op een watertram-taxi die de verbinding via het kanaal maakt naar de Flandria jachthaven (en indien mogelijk naar het Minnewater). Er kan op termijn een halte voorzien worden aan de nieuwe beurshal (indien deze komt aan Bombardier). Deze alternatieve verbinding kan een belangrijke meerwaarde vormen om deze randparking aantrekkelijker te maken. Op die manier wordt de zuidelijke ontsluiting via de nieuwe afrit aan de Chartreuse gestimuleerd en wordt de andere ontsluiting via de Bevrijdingslaan en de Konning Albert I laan ontslast.

Exploitanten van de randparking en de Lijn

Reactie

Mia Lingier
Goed idee !
de toekomst van...
Tijdens deze legislatuur zal het Stadsbestuur het aanbod aan parkeerplaatsen op rand- en park and ride-parkings wordt uitgebreid. De Stad voorziet er in frequente milieuvriendelijke shuttlebusjes en onderzoekt of en waar het mogelijk is om ook waterbussen in te zetten. Shuttlebusjes rijden tussen randparkings en het stadscentrum.

Jouw reactie