De stad is natuur

Annie Andries, Sofie Vandewalle, Helly De Mol, Annemie Opdebeeck en Ilse Gernaey
Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Bijen, Nieuwe bronnen - Groen in de stad
In uitwerking
De stad is natuur

De stad is natuur: dat mag romantisch, bijvoorbeeld door echte inheemse waterlelies en 'gele plomp' op het Minnewater of door meer vogelnestkastjes in de binnenstad. Dag mag met meer diversiteit, door stukjes langs de Vesten of in parken ecologisch te beheren; denk maar aan het aanplanten van vlinder- en bijenplanten. Dag mag educatief door bijvoorbeeld 'Parkmee' met de groendienst (samenwerking met de groendienst en Natuurpunt + betrekken van verenigingen en scholen in het onderhoud, aanplanten, bouwen van insectenhotels, aanleggen van moestuintjes). Dag mag esthetisch door meer aandacht rond zwerfvuil, groene gevels en groene terrassen. Dag mag kunstzinnig door kunst en cultuur in de parken. Dat mag tot slot ook gezond en veilig door minder verkeer in de binnenstad.
 

De stedelijke groendienst, Natuurpunt, scholen, verenigingen, Okra, dienstencenstra, kunstenaars, …
 

Reactie

annie andries
ik had er graag nog aan toegevoegd: natuur op wandelafstand voor iedere inwoner van Brugge. Beschermen van orchideeënlocaties ( voor ogenblik in het Begijnhof ) Beschermen van vleermuizen. Beschermen van de mooie vegetatie en korstmossen op de muurtjes
de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond het thema 'groen in Brugge'. Een van de prioriteiten is het uitrollen van een groot parkenplan want parken en stadstuinen zijn de groene longen van onze stad. De stad revitaliseert de stadsvesten en proberen zowel de groene wandeling rond de vesten als de groene fietsroute rond de stad te vervolmaken. Stad Brugge vergroent het Gezellekwartier en probeert het groen te verbinden en in de kijker te zetten. Op die manier wordt de groene long ook een groene belevingszone en oase in de binnenstad. We zetten Brugge in de markt als 'bloeiende stad'. Meer bloemen in alle vormen (bloembakken, bloemperken, bloembollen, klimplanten, bloeiende bomen, ...) op diverse plaatse in de stad. Stad Brugge zal ook investeren in kleine groene plekken en leggen waar het kan het water open. De stad zal ook vergroenen via de promotie van kleinschalig groen in de woonomgeving: plantvakken, vensterbankgroen, (fruit)bomen, geveltuinen, tegeltuintjes, ... Tijdens deze legislatuur komt er ook een bomenbeheerplan, bomenbeleidsplan en een beheerplan voor alle stadsbossen. Het stadsbestuur zal zich ook inzetten voor insecten zoals bijen want de stad maakt een bijenactieplan. Ontdek ook hoe je je eigen steentje kan bijdragen via de 'boost je buurt'-brochure. Hier vind je allerlei tips over een groene en nette buurt . http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/ontdek-de-brochure-boost-je-brugse-buurt
tine devroye
Komt dat wilde bijen actie Plan Voor of achter de vernietiging van alle wilde natuur PLUS wilde bijen aan KAtelijne-eiland..???(Pro Parking)
tine devroye
Ik vind dat ook niet altijd zo goed 'Natuurpunt' want ze vernietigen 'banale ' boeiende bloemen om orchideeën kwekerij te behouden achter prikkeldraad.. zodat gewone mensen er ook niet van kunnen genieten. ze kopen wel gebieden en dan zal men proberen er wat ZELDZAAMS terug te brengen.. ipv gewoon zorgen voor ALGEMENE NATUUR. Beter is: wandelpaden maken, meer in natuurgebieden, en niet alles achter prikkeldraad, zo zal men aan Sensibiliseren doen,meer Natuur en mens DICHTERBIJ brengen, en niet mens: gevaarlijk en natuur moet beschermd tegen stoute mensch.

Jouw reactie