De nieuwe Beurze

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Nieuw idee

Boost van creatieve ondernemingszin door één nieuw groot ondernemerscentrum in de Brugse (achter)haven, waar de diverse partijen samen werken, vergaderen, informeel overleg kunnen plegen (ondernemers, stadsdiensten, adviesbureaus voor werkzoekenden, havendiensten, ...); allen samen vooruit voor werk en ondernemen in Brugge.

Alle info op https://denieuwebeurze.wordpress.com/

Reactie

LAMBERT A.M.
Ons idee van een groot ondernemerscentrum in de achterhaven bestaat nog steeds. De Nieuwe Beurze is inmiddels ook geëvolueerd van idee naar online denktank en netwerk voor duurzaam ondernemen te Brugge. Onze pijlers zijn het versterken van: - lokaal ondernemen - korte keten - streven naar een duurzame en circulaire economie - duurzaam ruimtegebruik - ondersteunen burgerparticipatie - Heritage works!: onze campagne pro restauratie, herbestemming en duurzame reconversie van onroerend erfgoed Blog: https://denieuwebeurze.wordpress.com/meewerken-met-de-nieuwe-beurze/ FB: https://www.facebook.com/denieuwebeurze/ Twitter: https://twitter.com/denieuwebeurze Volg ons en doe gewoon mee... #duurzametoekomst #Brugseeconomie #werelderfgoed

Jouw reactie