De afvalmaat

Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - recyclage
Nieuw idee
De aankoop van een rol huisvuilzakken van stad Brugge betekent steevast een grote hap uit het budget. Het is een goede zaak dat mensen de zakken goedkoper kunnen kopen via de stad zelf dan in de plaatselijke supermarkt en dat er gratis zakken zijn voorzien voor mensen met minder budgettaire middelen, maar het kan nog beter.
Het probleem ligt vooral in het feit dat mensen de zakken per rol van 20 moeten aankopen. De stad zou kunnen investeren in een automaat waar mensen de zakken per stuk kunnen kopen. Op die manier zijn er minder personeelskosten en ontlast dit het snelloket. Mensen kunnen steeds - en eventueel buiten de openingsuren van het snelloket - zakken aanschaffen volgens eigen noden en budget. Het kan ook een stimulans zijn om zwerfvuil te vermijden.
 

Jouw reactie