De 24-urenstaat

Creëren en werken - Handel, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Creëren en werken, Historische stad in ontwikkeling
In uitwerking
Continue openingstijden voorzien: 24u/24u en 7dagen/7dagen

Het idee speelt in op de diepe wijzigingen van tijd, ruimte en kennis van vandaag die mede vorm geeft aan eigentijdse stedelijke ontwikkelingen. Een plaats van een continue werkstroom met continue openingstijden (24u/24u en 7dagen/7dagen). Plaats voor koffiebar, restaurants, arts, tandarts, dierenarts, advocaten, een kapper, kleinschalige winkels, openbaren diensten (vergunningen, leeszaal...) en plaats voor creatie. Een tweede leven voor de Beurshal en het Beursplein in Brugge (andere locaties zijn mogelijk) draagt bij tot de sociale-, economische en toeristische ontwikkeling van Brugge. Dit speelt in op de levensfeer van jongeren.

 

Zuiderlicht cvba - Stedelijk beleid Brugge - dienst Toerisme - dienst Leefmilieu

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Voor wat betreft de Beurshal: de voorkeursbieder voor de nieuwe Beurshal is bekend. Alle info op: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/nieuwe-stap-bij-project-beurshal-beursgenootschap-souto-de-moura-meta-%E2%80%93-cfe%E2%80%99-als
Sofie.Verheye@b...
Stad Brugge wil dat het nieuwe beurs- en congresgebouw prioritair gebruikt wordt voor congressen (vaak gekoppeld aan kleine beurzen). Het nieuwe stadsbestuur streeft ernaar om alle congresorganisatoren maximaal te faciliteren. Er wordt ook onderzocht of er een mogelijkheid is om themamarkt in te richten in het gebouw.

Jouw reactie