Treffen, Treffen - Sport
Besproken

Er is een schrijnend tekort aan crossterreinen in Vlaanderen waardoor het vele talent dat we rijk zijn in deze sport de kans niet krijgt zich te ontplooien. De achterhaven van Zeebrugge heeft het potentieel om daar verandering in te brengen. Net zoals in Nederland en in Frankrijk het geval is, kan een havengebied een geschikte locatie zijn om deze sport zonder hinder te beoefenen. Laat ons samen met de havenautoriteiten en het stadsbestuur zoeken naar een geschikte locatie in de achterhaven om gedurende enkele dagen per week op welbepaalde tijdstippen trainingsmogelijkheden te voorzien.

© Jac Photo

Jouw reactie