Congresstad

Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea, Historische stad in ontwikkeling
Goedgekeurd

Er is hoge nood aan een hoogwaardig congresgebouw met accommodatie voor 500 à 800 deelnemers. Dit zijn geen massacongressen, maar wel niche congressen voor echte specialiteiten. Hiernaast is er nood aan infrastructuur voor plenaire sessies, met accommodatie voor 4 à 6 parallelle sessies voor telkens een honderdtal personen. Hiernaast een paar vergaderzaaltjes voor kleine werkgroepen, uiteraard met alle ICT en audio visuele middelen. De ideale locatie hiervoor kan de site van het Oud Sint-Jan zijn.

Reactie

de toekomst van...
Dit zal het geval zijn met het stadsvernieuwingsproject op de Beurssite. Alle info op: https://www.brugge.be/beurssite
de toekomst van...
Het nieuwe beurs- en congrescentrum op het Beursplein kan een enorme impuls betekenen. Het stadsbestuur wilt dat het nieuwe gebouw prioritair gebruikt wordt voor congressen (vaak gekoppeld aan kleine beurzen).

Jouw reactie