Cohousing

Historische stad in ontwikkeling - wonen, Historische stad in ontwikkeling
Goedgekeurd

Om jonge mensen in Brugge te houden, moet ook aan hun noden tegemoet gekomen worden voor wat betreft behuizing. Veel jongeren in Brugge willen met vrienden samenwonen (goedkoper bijvoorbeeld) maar de huizen zijn daar niet op voorzien. Ontgroening en leegstand tegengaan kunnen samen gerealiseerd worden.

Reactie

de toekomst van...
Tijdens de oproep in de zomer van 2015 konden Bruggelingen via het platform van de toekomst van Brugge hun idee geven over vernieuwende projecten voor de stad. Eén van deze ideeën mondde via enkele toekomstateliers uit in de projectgroep ‘nieuwe woonvormen’. Een groep van geëngageerde Bruggelingen, architecten, stadsmedewerkers en organisaties - zoals Samenhuizen vzw - dacht verder na over deze manier van wonen en is op zoek naar een plek om experimenteerruimte naar deze nieuwe woonvormen te voorzien. Intussen lopen er een aantal projecten in Brugge: - Stoer Huus in de binnenstad op de voormalige site van schoenen Danneels ter hoogte van de Baliestraat wordt het eerste cohousingproject van West-Vlaanderen gerealiseerd. Dit project is intussen volzet, zal een veertigtal bewoners tellen en eind februari 2017 werd de eerste spadesteek gegeven. Aan dit project grenst een stuk verwilderd grasland, de ‘Bleekweide’. Dit was één van de toekomstplekken waar in september 2016 via de toekomst van Brugge een tafelsessie gehouden werd om te horen wat de buurt denkt over deze plek: komt hier een bloemenweide, een ontmoetingsplek, een tuinierplek of een stilteplaats? Eenmaal de cohousingsite opgeleverd is, wordt dit verder bekeken met de buurt en de stad. Meer info op http://www.stoerhuus.be/ - Eikenberg is een woongemeenschap in wording die zich baseert op de filosofie en de grondbeginselen van cohousing. Om hun woongemeenschap vorm te geven, wil Eikenberg een doorgedreven ecologisch en sociaal-inclusief project uitbouwen: zorg dragen voor mens en natuur. Hier zijn nog enkele units te koop. Meer info op http://www.eikenberg.be/ Plus Loft: een groep geëngageerden onderzoekt momenteel of de kerk in de Karel Van Manderstraat op Sint-Kruis herbestemd kan worden naar een cohousing project van een achttal units specifiek voor zestigplussers. Meer info op http://plusloft.weebly.com/
de toekomst van...
Het stadsbestuur zal zich tijdens de nieuwe legislatuur ook inzetten op een nieuwe manier van wonen. In samenwerking met alle woonactoren zet het stadsbestuur in op een gecoördineerde aanpak voor de meest dringende woonnoden.

Jouw reactie