Duurzaam verplaatsen - Infrastructuur werken, Duurzaam verplaatsen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
In uitwerking

Laat trams rijden rond Brugge met verbindingen naar Dudzele, Lissewege, Zeebrugge. Maak verbindingen naar het centrum met kleine bussen. Het zal ten goede komen van de Brugse straten, minder opstoppingen in de stad en minder CO2 uitstoot. Laat hierbij de Brugeoise participeren aan de uitbouw van de trams. Ze kunnen de trams leveren en de nieuwe modellen promoten. Met zoveel toeristen in Brugge zou dit een fantastische promotie zijn voor de stad en voor Bombardier.

Reactie

Joost Jonckheere
Ik begrijp het idee als tram als alternatief op de huidige mastodont bussen. De grote bussen veroorzaken vooral veel geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. Er zijn echter voldoende toekomstgerichte alternatieven voor deze bussen dat men niet moet teruggrijpen naar de nostalgie van de tram. Schrap de logge grote bussen en voer kleinere elektrische bussen in, goed voor mens en milieu. De promotie van het alternatief om mensen ook meer op de fiets te zetten als in een bus, auto of tram te gaan zitten zou veel meer aandacht moeten krijgen, terug goed voor mens en milieu.
Sofie.Verheye@b...
De Lijn onderzoekt via een studiebureau of een lightrail - een soort snelle tram tussen Brugge en Zeebrugge - haalbaar is
Sofie.Verheye@b...
Een doelstelling tijdens de nieuwe legislatuur is een goede openbare vervoersontsluiting van en naar de noordelijke deelgemeenten bekomen. Het blijft een prioriteit. Stad Brugge dringt aan bij de hogere overheden op het afronden van het haalbaarheidsonderzoek naar de invoering van een lightrail of trambus die de kusttramlijn verbindt met Brugge en op die manier ook zorgt voor de ontsluiting van de noordelijke deelgemeenten. Het stadsbestuur zet in op een bereikbare haven. De Havenbus wordt gepromoot.
Michael Vanden ...
Ik ben geboren en getogen in Brugge en een tram spreekt mij niet aan. Totaal niet. Een van de dingen dat ik net NIET goed vind aan Gent. Maar ieder zijn mening/gevoel. Laar de stad maar zoals het nu is.

Pagina's

Jouw reactie