Brugs op website

Yannick Ranson
Treffen, Treffen - Buurtinitiatieven
Nieuw idee

De website van de stad Bruggeook voorzien in het Brugs. Vrijwilligers - bijvoorbeeld senioren die de taal nog beter machtig zijn - kunnen dit doen. Op die manier wordt het 'Brugge-gevoel' mee versterkt en aangewakkerd. Dit blijkt ook uit het succes van de Facebookgroep en het boek 'Brugs is oltied schoane'.

Reactie

Michaël Traen
Er moet een woordenboek van het brugsch dialect komen, die aan alle bruggelingen aan een voordeeltarief aangeboden wordt en aan een democratische prijs te koop wordt gesteld voor niet-bruggelingen, zodat dit prachtige dialect nooit verdwijnt, heropleeft, neergeschreven is en niet vergeten wordt.

Jouw reactie