Bruggeling als ambassadeur

Treffen, Treffen - Toerisme, Nieuwe democratie
In uitwerking

Bruggelingen moeten ambassadeurs van hun stad worden.Te vaak lopen de paden van de stadsbezoeker en stadsbewoner uit elkaar. Hierdoor ontstaan spanningen door frustraties van de bewoners en onwetendheid van de bezoeker.
Als inwoner van Brugge voel je je geen eigenaar meer van je eigen straat, juist omdat je het gevoel hebt ingepalmd te worden door de bezoeker die je het gevoel geen rekening met de Bruggelingen te houden.
Tegelijk zal de bezoeker veel van de stad missen doordat ze de platgetreden paden van stad niet verlaten, en door gebrek aan interactie met een vastgeroest beeld blijven zitten. Laat door allerlei initiatieven de paden van de toeristen / bezoekers en bewoners meer kruisen, zodat er een kruisbestuiving ontstaat, en de stad zowel door de Bruggelingen als de bezoekers op een andere manier wordt beleefd:
- organiseer van toerisme een ludieke communicatiecampagne die toeristen sensibiliseert over het leven en de bewoners van de binnenstad.
- zet in op een ander soort toerisme door:
* trefpunten te 'organiseren' tussen toeristen en bewoners via middenstand en lokale overheid (jeugdherbergen, winkels, organisaties, cafés, cultuurhuizen)
* een aanbod aan alternatieve evenementen te organiseren voor verschillende doelgroepen. Laat de Bruggeling ambassadeur zijn voor zijn / haar eigen stad door de toerist zijn / haar favoriete plekken te tonen, zet in op fysieke ontmoeting op specifieke plaatsen (vroegere Bauhaus was daar voorbeeld van). Laat de bezoeker Brugge op een andere manier kennen, ontwikkel alternatieve circuits om specifieke doelgroepen toeristen naar Brugge te halen, organiseer activiteiten en / of evenement die van Brugge een gedeelde plaats maken, waar de Bruggeling thuis is en waar de toerist welkom is (bv. het 'eigen maken van de Reitjes verder ontwikkelen is een voorbeeld daarvan).
* stimuleer meerwaarde toeristenwinkels, zodat een straat zoals de Katelijnestraat een toekomst heeft voor bezoekers en bewoners. Zorg voor een mix van aanbod in deze straat.
- organiseer toeristenstromen beter bv. door effectieve oplossing van de autocars die toeristen droppen in de stad te vermijden.
- laat Brugge verrassen en niet enkel inspelen op wat toeristen verwachten.

 

Een samenwerken van verschillende diensten over verschillende disciplines heen, inhakend op verschillende opportuniteiten

Jouw reactie