Brugge zorg

Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen, Zorgen - Eenzaamheid
In uitwerking
Inspelen op de vereenzaming en de integratie van ouderen in een nuttig en sociaal netwerk. 

Inspelen op de vereenzaming en de integratie van ouderen in een nuttig en sociaal netwerk. Het is belangrijk om mensen de kans te geven om mee te werken aan projecten die ze lanceren. Bijvoorbeeld: een stukje park/straat/... een groenpark geven (ontwerpen/realiseren/onderhouden). De medewerkers aan het project doen een voorstel, dit wordt goedgekeurd door de bevoegde instantie en met een beperkt budget, hierna de realisatie en het onderhoud door de medewerkers. Op die manier worden mensen betrokken, voelen ze zich nuttig en gewaardeerd.  De bedoeling is eerder sociaal, niet om er extra geld mee te verdienen. De indirecte effecten zijn wellicht 'priceless'. Een groenpark is maar 'een' idee; er kunnen veel andere mogelijkheden zijn.
De naam 'Brugge-zorg' is belangrijk omdat Brugge op die manier oog heeft voor en zorgt voor zijn inwoners. Omgekeerd zorgen de betrokkenen voor Brugge in de bredere zin van het woord. 
Mensen kunnen een herkenbare trui of t-shirt dragen zodat ze gewaardeerd kunnen worden.
 

Reactie

Anne Peter
Goed!
Roland Hostyn
Héél voorzichtig mee eens maar niet met 'Mensen kunnen een herkenbare trui of t-shirt dragen zodat ze gewaardeerd kunnen worden'
Steven Bourgeois
Knappe insteek en akkoord met opmerking Roland. Ik voel heel wat om ook de groet groep senioren mee te betrekken in mijn eigen project Let's Co & Co. Misschien kunnen we eens samen zitten om te bekijken in hoeverre we onze ideeën en krachten inspiratiegewijs kunnen bundelen? Hartelijke groeten, Steven Bourgeois 0488/462991 of stevenbourgeois@telenet.be
de toekomst van...
De Stad Brugge zet hier op in, onder meer via de lancering van het anti-eenzaamheidsplan, de projecten 'burenhulp' (http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/wil-je-bijdragen-aan-een-warmere-buurt), het project van de moestuinbakken (http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/moestuinbakken-brengen-mensen-samen), het project online buurten (http://www.zorgproeftuinen.be/nl/nl/platforms/online-buurten), ...
de toekomst van...
Er worden ambitieuze participatietrajecten uitgewerkt met ruimte voor experiment met burgerbudgetten. De beleidsploeg zal het actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid uitrollen. Het project wordt uitgebreid met acties van lokale actoren uit het middenveld. In nauwe samenwerking met de Seniorenadviesraad worden kwetsbare ouderen thuis bezocht( 85-plussers tijdens de jaarlijkse Peperkoekenactie, gedurende het jaar door het Bezoekteam). Daarnaast wordt er ook contact gehouden met kwetsbare groepen via een telefoonster; een vrijwilliger die dagelijks telefonisch contact houdt. De instroom gebeurt via alerte deurprofessionals, maar ook via het Meldpunt tegen eenzaamheid. Zorgprofessionals kunnen opleidingen rond detectie en aanpak aanvragen bij Stad Brugge.

Jouw reactie