Brugge 2020

René De Molder
Nieuwe democratie, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Toekomstvisie
Nieuw idee
Brugge 2020, stad van de toekomst: een verleden hebben we, de toekomst maken we

De missie van Brugge2020 is het creëren van een visie op de stad, de regio en de samenleving van de toekomst binnen een globale context en deze visie, met Brugge als pilootregio, ook effectief realiseren.  Slogan is dan ook niet toevallig 'Een verleden hebben we, de toekomst maken we.'

Dit toekomstmodel is evolutief, geïntegreerd en participatief, proactief, concreet en complementair.

Evolutief plan 2020 (2050?)

Het begrip Brugge2020 staat voor een visie op de toekomst waarbij het jaar 2020 eerder symbolisch als eerste mijlpaal wordt vooropgesteld. Brugge2020 dient zich evenwel continu aan te passen aan de sociaaleconomische en technologische evoluties. En deze houden niet op in 2020 maar lopen door tot 2030, 2040, 2050, ...). Een modelmatige en methodische aanpak zijn dus primordiaal.

Geïntegreerd model

Het Brugge2020 model omvat alle socio-economische domeinen van de samenleving die we vertalen in momenteel 16 domeinen zoals industrie, handel, logistiek, toerisme, arbeidsmarkt, milieu en duurzaamheid, mobiliteit, architectuur en urbanisatie, zorg, voeding, onderwijs, sport en cultuur, beleid … Met bijzondere aandacht aan de interactie tussen de verschillende domeinen

Participatieve organisatie

Het Brugge2020 model impliceert een actieve participatie van multidisciplinaire experten in de verschillende domeinen. En dit in interactie met zowel de burger als met alle socio-economische actoren (privé, overheid, onderwijs). Via de bestaande overlegstructuren versterkt via sociale media.

Proactieve visie

Brugge2020 wil de lat hoog leggen en baanbrekend zijn. Brugge2020 …2050 wil van Brugge een wereldcentrum maken van de nieuwe tijden. Een samenlevingsmodel dat economisch rendabel is, duurzaam en milieubewust is, met een doordachte toepassing van nieuwe technologie.
Concreet in zijn uitvoering

Idee kan overkomen als beetje hoog gegrepen. Daarom maken we onmiddellijk heel concreet:

1. Accepteren 2020-Charter (Het “Yes we Can” van Brugge) en methodiek - januari 2015
2. Creëren van netwerk van regionale en internationale experten - maart 2015
3. Proactieve communicatie zowel via digitale als via druk - voorjaar 2015
4. Congres “Brugge2020 samenleving van de toekomst” -in 2016 ( nadien 2-jaarlijks)
5. Vertalen van de congres conclusies in pilootprojecten in de Brugse regio - 2016
6. Permanente dynamiek tussen 2 congressen via O/L fora, workshops, pilootprojecten,…
7. Nieuwe opleidingsinitiatieven binnen het reguliere onderwijs en volwassenenonderwijs

Oproep tot Toekomst van Brugge:

Het project Brugge2020 omvat een breed spectrum van domeinen. Er zal dus heel wat expertise, en later bij het congres mankracht, nodig zijn om dit verder uit te bouwen. Vandaar de oproep aan alle creatieve geesten en dynamische ondernemers en burgers met expertise in een of meerdere domeinen en met een affiniteit met Brugge welke bereid zijn om hier eventueel aan mee te denken als expert in één of meer domeinen, mee te werken aan de organisatie van het Brugge2020 congres, zich op te werpen als inspirator of drijvende kracht voor een pilootproject,
 

 

Er werden reeds een twintigtal personen / organisaties geconsulteerd, nog te beslissen wie meedoet. Er zijn meerdere geïnteresseerden
 

Reactie

Koen Van Loo
De oefening die JCI Brugge hierrond deed kan ongetwijfeld ter inspiratie dienen. U vindt de neerslag er hiervan nog terug: http://books.google.be/books/about/Brugge_2015_2025_Een_toekomstvisie.html?id=2miX6vCbLqIC
Ives Basswood /...
Bon daar gaan we. Iedere zomer met Benenwerk is de vismarkt de place to be voor electronic music. Het idee is het volgende. De vismarkt uitgraven tot een nieuwe fuifzaal. Ingan langs en onder het water van de reien, ( trap maken en ingang , zie Amsterdam als voorbeelden) Pomp die in het midden staat laten staan met glazen plafond in een cirkel evoor natuurlijke lichtinval tijdens de dag en starry nights snacht. Mits het ondergronds is zal geluidshinder miniem zijn. De huidige structuur blijft bestaan bovengronds. Groote fuifzaal binnenplein vismarkt...
Stephane Kolijn
Hier zou ik graag aan helpen! Ik ben een 33 jarige bruggeling geboren en getogen. Momenteel heb ik een hotel in de brugse binnenstad, heb heel wat rondgereisd en heb best wat wereldkennis. Ik heb toegepaste economische wetenschappen gestudeerd in leuven, edonomische problemen kan ik dus ook zonder probleem ter dege bestuderen. Als tweede heb ik een eigen bouwbedrijf en ben dus in de mogelijkheid om goed in te schatten hoeveel iets mag kosten in tegenstelling tot wat heden ten dage dikwijls betaald wordt voor werkzaamheden. Ik geloof dat ik heel wat vernieuwende ideen naar voren kan brengen zowel op sociaal als economisch gebied door mijn toch wel al lange praktijkervaring in diverse sectoren. Met vriendelijke groet, Stephane

Jouw reactie