Wouter Priem
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Bruggen
Nieuw idee
Onlangs werd er een tentoonstelling (tot 3 oktober 2015) in het Tolhuis georganiseerd in samenwerking met de provincie over de wereldberoemde Brugse ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940) en zijn Scheepsdalebrug. Vierendeel was 42 jaar hoofd van de technische dienst van de provincie West-Vlaanderen en 46 jaar professor in Leuven. Zijn uitvinding uit 1896: de Vierendeelligger (een ligger is een steunbalk) wordt nog altijd wereldwijd gebruikt (België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, USA, Congo, China, Nieuw Zeeland, ...) niet alleen voor bruggen, maar ook voor andere constructies (o.a. de torenspits van de basiliek van Dadizele, de koninklijke serres in Laken). Vandaag de dag wordt de Vierendeelligger nog altijd wereldwijd gebruikt (Grande Arche in Parijs, de voormalige Twin Towers in New York, de brug van de 'teleurgang van de Waterhoek' van Streuvels, de gerenoveerde betonnen Vierendeelbrug in Dalvazza in Zwitserland van Jürg Conzett. De uniekste Vierendeel brug is echter de Scheepsdalebrug omdat deze de enige draaibare Vierendeelbrug in de wereld is. De meeste Bruggelingen hebben geen besef welke beroemde persoon ze decennia lang in hun midden hebben gehad. Door het vervangen van de Scheepsdalebrug door een nieuwe brug, werd een stuk van de brug van de sloop gered. Mijn idee is om dit ergens op te stellen in de nabijheid van de huidige Scheepsdalebrug als herinnering aan de beroemde Bruggeling Arthur Vierendeel en de unieke Scheepsdalebrug.

 

vzw Erfgoedforum en SAK Sint-Pieters

Reactie

Du Laing Hugo
De oude spoorwegbrug aan het Waggelwater (tussen de Houtkaai en de Steenkaai) en het bijhorende verlaten deel van het spoorwegtracee liggen er na de bouw van de nieuwe spoorwegbrug wat verwaarloosd en ongebruikt bij. Misschien kan deze ongebruikte ruimte een zinvolle bestemming krijgen waarbij deze ruimte ook gebruikt kan worden voor de opstelling van het brugdeel van de afgebroken vierendeelbrug/ Scheepsdalebrug. Via een infopaneel/zuil zou dan een herinnering/tentoonstelling van het werk van ir. Vierendeel (toch een zeer belangrijke Bruggeling) kunnen samengesteld worden. Deze ruimte kan ook nog verder opgeladen worden via een fiets/voetgangerstracee (al of niet met speelelementen cfr. oude spoorwegbedding op St.Pieters) en kan ook een uitbreiding zijn van de herwaardering van het station van St.Pieters. Het zou tevens een goede verbinding kunnen tot stand brengen tussen de wijken van Kristus Koning en de Rustenburgwijk
Stefaan Dumon
Naast de nieuwe Scheepsdalebrug heeft men een rond platvorm gemaakt met een zitbank. Waarom daarnaast (in de berm) het gespaarde brugdeel niet plaatsen met aanvullend een infopaneel over de brug en zijn ontwerper Vierendeel? Het zou een minimonumentje zijn, dichtbij de brug waar de wachtenden wat kennis kunnen opdoen.

Jouw reactie