Bosje voor brug Katelijnepoort langs de Vaart

Marinka D'hauw
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Groene ruimte
Besproken

Momenteel ligt het bosje voor de brug van de Katelijnepoort langs de Vaart (fietspad Steenbrugge) er vervuild bij. Maak hiervan een open groenzone met speelbos, een ontmoetingsplek voor de buurt, picknicktafels en een plek voor de jongeren.

Een ander, gelijkaardig idee door een Bruggeling:

Naar analogie met ontwerpen in andere steden waar de opzet een natuurlijk ogend park is dat toegankelijk is voor een groot aantal verschillende gebruikers. Een fietspad, een Finse looppiste, verschillende speelzones, een ligweide met uitzicht op Vaart, ..
Door het terrein meer reliëf te geven wordt er een natuurlijke duin gecreëerd. De spontane natuurontwikkeling krijgt alle ruimte en het uitzicht van het park zal dus grotendeels gelijk blijven aan het uitzicht vandaag.

Reactie

de toekomst van...
De stad heeft de intentie om een randparking voor 450 wagens te voorzien op dit braakliggende terrein tussen het kanaal Brugge - Gent, het Zuidervaartje en de Katelijnebrug.
Anne vandenbussche
Beste stadsbestuur, we willen toch een mooie warme stad? Dit betreft toch niet enkel de binnenstad mag ik hopen. Het is zo dat we in de rand meer en meer (ver)stikken in de drukte, het verkeer, het fijne stof. Wie durft als ouder of grootouder nog met de kindjes fietsen? Haal toch niet nog meer auto's naar die rand. Gebruik die prachtige groene strook inderdaad als 'aangelegde natuurlijke' ruimte om te kunnen tot rust komen, te genieten van water en gras en bomen en vogels...er kunnen activiteiten plaatsvinden, kunstwerken tentoongesteld enz. Uitbreiding/voorziening van dergelijke ruimtes in de rand kan het historische Brugge wat meer karakter geven, interessanter maken, dagjestoeristen doen besluiten langer te blijven. Kijk eens naar Gent, Mechelen, Leuven, Dresden, Oxford, Berlijn,.. waar genieten aan het water de stad zo'n meerwaarde geeft..Vooral gaat het voor de bewoners in de rand tot aangenamer, kindvriendelijker, gezonder wonen leiden. Is dit niet een taak van het stadsbestuur? Geef je dit door Sofie? We mogen deze kans als stad niet laten liggen! Durf Brugge!
de toekomst van...
In het beleidsprogramma staat het volgende vermeld over het Katelijne-eiland: (punt 183) Er moet een alternatieve randparking komen in plaats van de geplande randparking Katelijne, we onderzoeken mogelijke pistes voor het realiseren van randparkings in o.a. Sint-Kruis, Assebroek en Sint-Michiels Er komt dus geen randparking op deze plek. Een nieuwe bestemming werd nog niet vastgelegd of uitgewerkt.
tine devroye
in andere steden maken ze van PARKINGS , NATUUR zones! hier nog OUDERWETSE DEstructieve POLITIEK!! ik vraag in naam van alle leven daar dat men het RESPECTEERT! zie naar het klimaat! is enkel doordat mensen er geen respect voor hebben, zelfs niet voor eigen leefmilieu! voor gezonde lucht! iedereen blijft vuil rond tuffen! alle konijnen zijn er al uitgemoord! ook de vele jonge wilde bomen aan de beek-: eiken esdoorns..MEIDOORNS! allen WEG KAPOET!! en op de helling van Ring: ook al vele bomen: KAPOET!! en dan zeggen ze : er moeten meer bomen OP!! om ze te laten DOODGAAN van de hitte en droogte zoals NU AL!! Dankuwell!! in naam van zij die het NIET ZO MOOI KUNNEN ZEGGEN EN VRAGEN!! (de dieren en planten!!)
tine devroye
en dat noemen ze dan 'spontane natuurontwikkeling'??? er zal zeker geen natuur meer zijn als er LIGweides komen!, speelbos enzovoorts!! er zijn nu twee zitbanken gezet: NU al ligt het VOL Sigaretten, drugs..bij die banken!! en je wil er nog meer banken??!! en wie ruimt er nu het Vuil?? IK!! het zal er nog meer vervuild bij liggen als er nog meer mensen in komen! Dat men er gewoon een mooi pad maakt langs de beek, voor wandelaars zoals ze er nu komen, en terug die bomen laten groeien die ze kapot gemaakt hebben aan de beek!! zie alle waarnemingen die ik en anderen er doen op waarnemingen.be (en zeg DAN eens wat je er zal van Behouden --beschermen!! want jullie weten niks, en hebben wel grote mond om te zeggen wat je al kapot nog zal maken!!
tine devroye
Lijst van waargenomen leven op het terrein vanaf mei dit jaar2017 : PLANTEN: Avondkoekoeksbloem, Absinth-alsem ,Kruipende boterbloem, Gewoon biggenkruid ,bijvoet,Boerenwormkruid , bezemkruiskruid, brandnetel ,Duizendblad, Distels: Gewone akkerdistel Carduus crispus L. (kruldistel)Carduus acanthoides L. (veelstekelige=veeldoornige distel)Gewone ereprijs, Grassoorten: zeker wel 10 verschillende, Rood guichelgeil ,Hop ,akkerhoningklaver of gele honingklaver, witte (akker)honingklaver Citroen-gele (akker)honingklaver: Melilotus : Rode klaver ,Witte klaver ,Liggende klaver, Kleine rupsklaver, (rode lijst in NL)Kleine klaver, (kalkgrasland, duinen)Gewone rolklaver, in bloei op 23/O5 (veel vlinders als blauwtjes en witjes op)Koolzaad Scheefhals (=kromhals Kamille: echte, wordt zeldzamer! Kamille: reukloze, Grasmuur ,Wilde marjolein (zeldzaam: rode lijst=beschermd: hier duidelijk niet : altijd kort gemaaid, zelden bloei)Madelief, Grootbladige muur, Margriet ,Gewone ossetong ( beschermd,rode lijst: zie p 222 plantengids Tirion ,Bermooievaarsbek, Zacht ooievaarsbek, Robertskruid, Slangenkruid ,Sint janskruid, Sint Jacobs-kruiskruid ,middelste teunisbloem, Vijf vingerkruid= potentilla, Viltganzerik rode lijst Belgie: Moeras-vergeet-me-nietje ,Middelste/akker vergeet-me-nietje, Ringelwikke, Voederwikke, (veel)Zachte wikke :p 306 Tirion: vrij zeldzaam, wilde reseda, Zilverschoon=potentilla, bloedzuring Zwammen: Judasoor (op vlieren) Inktzwam (bij de houtpulp aan de kleine brug)Tonderzwam (op dode bomen) BOMEN/STRUIKEN: één-stijlige meidoorns (tegen wilgenbos(je en verder in het stuk wilgenbos: schietwilgen, ook dode (vol insecten) (alba salix) Vlier, braam ,Bos/kraak-kruising?wilg ,(grotere, zeker wel een Tiental jaar oud, en jonge groei in het veld)gewone IEP: soort bedreigd door iepenziekte (warmte minnend)egelantier, Hondsroos, Rimpelroos . (Langs de beekrand, op het terrein, stond ook een hele rij bomen, die rond 2012 allemaal gerooid zijn; nog te zien op foto in 2000, en rooiing ook op foto’s te zien); waren zeer waardevolle meidoorns, eiken enz.. zowat 15 jaar jong.) INSECTEN/VLINDERS Zeker vier nesten zwarte mieren, Vele soorten hommels, bijen: akkerhommel, aardhommel, vlinders: Klein geaderd witje (vlinder)Distelvlinders (24/05)Wantsen; rood-zwart: groep van plus 40 pyjama-schildwants op schermbloemigen aan rand bos(uit Z EU, graag in zon) ook bruine wantsen , libellen(gewone oeverlibelle), waterjuffers (blauwe:lantaarntje), vliegen: zweefvliegen sprinkhanen (bruine kleur) spinnen.. zoogDIEREN: De Kanaal zone(groen-blauwe assen) als leef-voedsel en trekgebied voor zeldzame/beschermde (?) vleermuizen::http://valleivandezuidleie.be/nieuws/01032014-vleermuizen-langs-het-kanaal-gent-brugge/ vleermuizen langs kanaal Brugge/Gent Veldmuizen, Wilde konijnen: grote kolonie van plus 40 ex. Tijdens natuurstudie in jaar 2000, niet meer gezien vanaf (2010-14?).. //zie rode lijst: bijna in gevaar ! de mol, Vele soorten vogels: groep kauwen die er in groep slapen in de wilgen), wilde eenden komen s’avonds landen in de beek, mogelijks eten ze daar dan. Vele watervogels als waterhoen, meerkoeten broeden aan de oevers van de beek. Ook vele kuifeenden te zien het hele jaar door, een tiental. Eet-(planten,bessen, zaden ,insecten)/en broed- dus LEEF-GEBIED (wilgen/vlier/bramen)voor vele vogels: mezen: (staart/pimpel/koolmees) zwartkoppen (eten vlierbessen en broeden tussen de vlieren)Fitis, tjiftjaf, merel, ekster, bosduiven, ijsvogel aan de beek, blauwe reiger jaagt in de beek, specht gehoord, klopt (bonte?)in de bomen, die uiteraard dan ook vol insecten zitten, voorjaar 2018: groep vinken die er de zaden eten, heggemussen gezien en gehoord, roodborst gehoord, grote gele kwikstaart gezien 3 dec. 2017. Waargenomen leven( in vroegere periode en nu vele soorten nu nog aanwezig) door andere plantenspecialist: Bijzondere planten zijn onder meer Kleine rupsklaver (Medicago minima), Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica), Zilverhaver (Aira caryophyllea), Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus), Bilzenkruid (Hyoscyamus niger; . De Kraakwilgen op de hoek met het kanaal zijn goede bijentrekkers als ze bloeien met onder meer Gehoornde metselbij, Roodgatje, Vosje, …De Bos- en Grauwe wilgen trekken verschillende soorten zandbijen aan: Grijze, Asgrauwe, …zandbij. Als bijzondere wilgen onder meer Salix x smithiana, Salix x holosericea, Salix x reichardtii. Dagvlinders: Oranjetipje, Landkaartje, Atalanta, Kleine vos, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Icarusblauwtje, Boomblauwtje, sint jacobsvlinder (rood-zwart op st.jacobskruiskruid)…. Natuur/Bosgids Brugge-- Tine Devroye, 14/03/18 Terrein in gevaar wegens komst Randparking Katelijne// Baron Ruzettelaan-kanaal Brugge-Gent aan hoge ringbrug/katelijnepoort (fiets-wandelweg aan kanaal) Nog gezien Juli 2018: stinkende ballote, klein gliskruid , late guldenroede (rond japans duizendknoop?) bruin blauwtje (vlinder) oranje zandoogje (vlinder) Dus: .. nu WETEN jullie wat je nog meer KAN(en ZAL?? hoogstwaarschijnlijk..want iets Goed doen, voor Natuur en Mens die van eenvoud houdt en RESPECT heeft voor wat er NOG IS!.. zit niet in het bloed? vernietigen!!! alles voor het 'algemeen belang' zeker??

Jouw reactie