Boomkunstwerk 200 jaar Damse Vaart

Lieven Deswaef
Creëren en werken, Creëren en werken - Kunst en creatie
Nieuw idee

De Damse Vaart wordt volgend jaar gevierd wegens zijn 200-jarig bestaan. Zet de vaart in de kijker met een ecologisch kunstwerk: bomen op het water.

Reactie

P. vandervlist
Liever bevaarbaar maken, bomen staan reeds langs het kanaal...
Lieven Deswaef
Ter verduidelijking: het gaat hier over het stuk tussen de Dampoortsluis en de zgn. 'Stenen brug' zoals ze in de volksmond genoemd wordt. Daar is er geen scheepvaart en kan perfect de aandacht gevestigd worden op 200 jaar Damse Vaart, op een ecologisch verantwoorde manier dan nog.
Michaël Traen
Ik ben voor een tentoonstelling voor het 200 jarig bestaan van de damse vaart, maar dan eerder een foto-/fim-/geschiedenistentoonstelling, en de elementen: bomen, natuur, landschap, biodiversiteit, ... zouden daar een groot deel mogen van uitmaken. Er zou een (ev. tijdelijk) modern kunstwerk ter gelegenheid kunnen gemaakt worden en opgesteld worden in de vroeger industriële kade. Gedurende de tentoonstelling zouden de bezoekers hun mening, toekomstvisie van de opwaardering, verbeteringen, herbestemming, heropleving delen/nalaten over deze verwaarloosde, vroegere, industriële (binnenvaart)kade.
Filip Vermeulen
beste Lieven, eerste en vooral :De Damse Vaart bestaat bij mijn weten al langer dan 200 jaar, maar goed. Voorts ik moet P Vandervlist gelijk geven, de vaart moet/kan opnieuw bevaarbaar worden en samen met het Dampoortcomplex en het kattesas in de omgeving van de Langerei beschermd worden als waterbouwkundig erfgoed. Dit is de historische verbinding met de zee, de toegang tot de voorhaven Damme. Vreemd dat de verloedering zo lang heeft kunnen doorgaan, toeristen die richting Damme fietsen kunnen soms hun ogen niet geloven. De dam die u "de stenen brug" noemt, zou feitelijk moeten verdwijnen. Dit is/was een tijdelijke constructie en vormt m.i. momenteel een bouwovertreding. Een complete heraanleg van de Damse Vaart Zuid annex het opkuisen van de in puin gevallen restanten van de kaaimuren zou al een mooi begin zijn. Er bestaat en RUP, annex duurbetaalde studie, een aanmeerplan voor historische vaartuigen, museumboten en zelfs woonboten, waarin de bestemming van dit stuk kanaal werd vastgelegd. Maar daar gebeurt vooralsnog niets mee. Het wordt tijd dat er een eind komt aan het getouwtrek tussen de waterwegbeheerder (nv wenz), de provincie en de stad Brugge.
P. vandervlist
Ik kan het niet beter zeggen, erger me ook al jaren aan de dam die Damse vaart maakt tot een dode vaart, het is zelfs verboden om zelf met een (elektrische) motorboot te varen naar Damme, zal de uitbater van de Lamme Goedzak wel voor iets tussen zitten. Wist niet dat die lelijke dam illegaal was, sowieso een levensgevaarlijke verkeerssituatie iedere dag aldaar....
Lieven Deswaef
Heren In wezen denken we allemaal hetzelfde: er kan/moet meer gedaan worden met de Damse Vaart dan nu het geval is. De 'Stenen Brug' (zoals buurtbewoners die noemen, niet mijn benaming) vormt de verbinding met Sint-Kruis, die laten verdwijnen en nog meer verkeer de Ring opjagen lijkt me ook niet ideaal. De verkeerssituatie op die brug moet wel herbekeken worden, dat zullen we voorstellen op de inspraakvergaderingen rond het mobiliteitsplan. Het voorstel van Michaël verwoordt uitgebreider wat ik bedoel: in het eerste stuk vaart tegen de Dampoort kan perfect een 'tentoonstelling' met een tijdelijk kunstwerk komen. En daarna, Filip, kunnen ook museumboten, woonboten en historische vaartuigen er een plaats vinden.

Jouw reactie