Binnenstad en pleinen kindvriendelijk

Jeugdraad Brugge
Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Historische stad in ontwikkeling
In uitwerking

In Brugge is er te weinig ruimte voor kinderen om kind te zijn. Dit kan een reden zijn voor gezinnen met kinderen om niet in het centrum te komen wonen. De openbare ruimte in het centrum is beperkt, dus kunnen we focus leggen op het kindvriendelijker maken van pleinen zoals ook de Jeugdraad voorgesteld heeft.

Zie ook artikel in Het Nieuwsblad

Reactie

de toekomst van...
Stad Brugge engageert zich om tegen halverwege 2018 het label kindvriendelijke stad te behalen. Het uitgangspunt: een stad waar kinderen zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Het label heeft als doel om een stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. Het label kindvriendelijke stad toont de stad die we in de toekomst willen zijn. In 2017 staat ook daarom het platform ‘de toekomst van Brugge’ in het teken van het kind: Naast visievorming willen we ook in de praktijk en samen met burgers heel concrete projecten gaan opzetten.

Jouw reactie