Beursplein, open plein

Nico Plancqueel
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Treffen, Treffen - Parken en pleinen
Goedgekeurd

Maak van het Beursplein een 'open plein' met plaatselijk overdekte zones voor markten en veel groen. Het zou de perfecte aanvulling zijn van 't Zand en fungeren als een volwaardig stadsplein. De omwonenden hoeven dan ook niet meer op de huidige 'bunker' te kijken, maar op een prachtig plein met stemmige verlichting. De overdekte zones kunnen eventueel met glas of andere transparante constructies overdekt worden.

Reactie

de toekomst van...
De Stad Brugge besliste in zitting van maandag 9 november 2015 om nieuwe multifunctionele congres-, expo- en evenementeninfrastructuur te voorzien op de site waar nu ook de Beurshal staat. De realisatie van een congres-, beurs- en evenementenhal is één van de speerpunten van het beleidsprogramma 2013-2018 en wordt unaniem gedragen door het College van Burgemeester en Schepenen. Streefdatum voor de start van de werkzaamheden is 2017 en de duur is twee jaar.
de toekomst van...
De voorkeursbieder voor de nieuwe Beurshal is bekend. Alle info op: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/nieuwe-stap-bij-project-beurshal-beursgenootschap-souto-de-moura-meta-%E2%80%93-cfe%E2%80%99-als

Jouw reactie